Elektroniske avregningsbilag fra 2008

Siden 2006 har TONO/NCB tilbudt medlemmene elektroniske avregningsbilag på TONOs webtjenester. I en overgangsfase har TONO sendt ut avregningsbilag på papir til samtlige medlemmer. Fra 2008 er det avregningsbilag på nettet som gjelder. Vi vil med dette igjen minne om hovedpunktene i dette.

 / 13/02/2008 /