Elektroniske avregningsbilag fra juni 2006

Fra og med juni 2006 blir det som standard ikke lenger sendt ut avregningsbilag for det som gjelder lydfesting (NCB-avregningen). Tilgang til avregningsbilagene vil man få ved å logge seg inn på TONOs webtjenester.

 / 12/06/2006 /