En historisk milepæl: Nytt opphavsrettsdirektiv vedtatt av EU

Med solid flertall stemte EU-parlamentet i dag for innføringen av det nye opphavsrettsdirektivet. – Dette er et historisk resultat som TONOs medlemmer har all grunn til å juble over, sier adm.dir i TONO, Cato Strøm.

 / 26/03/2019 /
– Dette er et historisk resultat som TONOs medlemmer har all grunn til å juble over, sier adm.dir i TONO, Cato Strøm. Foto: Caroline Roka.

Med 348 stemmer for, 274 mot og 36 blanke stemmer var det overveldende flertall i EU-parlamentet for den direktivteksten, som etter tre års arbeid omsider ble lagt frem for en endelig avstemning i dag.

– Våre motstandere har brukt hundrevis av millioner i lobbyvirksomhet på å stanse direktivet, men EU-parlamentet har likevel lyttet til kunstnerne og vedtatt en direktivtekst som vil danne grunnlag for en langt mer rettferdig internettøkonomi innenfor musikkens område enn det vi har sett frem til nå.
For opphavere er dagens avstemning en oppreisning, som vil ha stor betydning for å jevne ut styrkeforholdet i en del av internettøkonomien som ikke har fungert frem til nå, sier Strøm.

Vil måtte følge ordinære opphavsrettslige prinsipper
Selskapene bak de store brukergenererte tjenestene har i mange år, med henvisning til EUs nå 19 år gamle e-handelsdirektiv, hevdet at de ikke har ansvar for det innhold brukerne har lastet opp og konsumert på deres tjenester, til tross for at tjenestene har systematisert, foredlet og tilpasset innholdet mot brukerne. Samtidig har de hatt astronomiske inntekter fra innholdet. Det nye direktivet flytter ansvaret fra brukerne til tjenestene. Dermed må tjenestene inngå avtaler med rettighetshavernes organisasjoner og betale rimelig og rettferdig vederlag til opphaverne.

– Tjenester som Facebook, YouTube m.m. vil nå måtte forholde seg til ordinære opphavsrettslige prinsipper slik vi kjenner dem fra andre områder i samfunnet. TONO vil stille sterkere i forhandlinger med denne typen selskaper, og våre medlemmer vil kunne få langt bedre inntekter fra disse tjenestene enn det vi har sett frem til nå. Det er ikke minst viktig fordi tjenester som YouTube og Facebook benyttes i stor grad som musikkplattformer, og i realiteten konkurrerer med tjenester som Spotify og Apple Music, forteller Strøm.

Resultatet etter stemmegivningen i EU i dag ettermiddag. Skjermdump fra EUs nettsider.


Skal implementeres til norsk lovgivning

Etter dagens avstemning skal de ulike europeiske landene individuelt ta stilling til hvordan direktivet skal implementeres. Denne prosessen er beregnet å ta fra 18 til 24 måneder. Norge fikk ny åndsverklov i juli 2018.  Cato Strøm mener direktivet og åndsverkloven passer sømløst sammen, og at implementeringen av direktiv til norsk lovgivning ikke bør by på utfordirnger:

– TONO og flere andre aktører innenfor musikkfeltet spilte tydelig inn overfor norske myndigheter i deres arbeid med ny åndsverklov at det var nødvendig å ta grep for å løse «transfer of value»-problematikken med de brukergenerte tjenestene, og vi oppfordret til å la direktivets retningslinjer bli implementert til norsk lov raskt.  Dette er de forberedt på, og det er ingenting i direktivet som går på tvers av åndsverkloven, sier Strøm.