Endelig EDVARD til Kjartan Kristiansen

Her følger juryens begrunnelse:

EDVARD-prisen består av  Bruno Oldanis unike trofè, diplom og kr. 50.000.

TONO delte i 2006 ut prisen i tre klasser – samtidsmusikk, populærmusikk og åpen klasse.