Her følger juryens begrunnelse:

EDVARD-prisen består av  Bruno Oldanis unike trofè, diplom og kr. 50.000.

TONO delte i 2006 ut prisen i tre klasser – samtidsmusikk, populærmusikk og åpen klasse.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0