Et skritt nærmere det papirløse samfunn

Siden 2006 har TONO/NCB tilbudt medlemmene elektroniske avregnings-bilag på TONOs webtjenester. I en overgangsfase har TONO sendt ut avregningsbilag på papir til samtlige medlemmer. Fra 2008 er det avregningsbilag på nettet som gjelder.

 / 21/09/2007 /

Det er tidkrevende og kostbart å skrive ut, pakke og sende bilag til tusenvis av medlemmer flere ganger i året. Vi regner med å kunne spare flere hundre tusen kroner i året på overgangen til elektroniske avregningsbilag. Dette bidrar til å holde kostnadene nede, noe som kommer medlemmene direkte til gode. Bruk av nettet som rettighetshavernes inngangsport til TONO er allerede en stor suksess. Man kan søke om medlemskap, anmelde verk, rapportere konserter, laste ned avregningsbilag m.m. Det er for eksempel nå bare et tidsspørsmål før majoriteten av alle musikkverk blir anmeldt til TONO elektronisk.

Vi jobber stadig med å forbedre webtjenestene. En ny og forbedret applikasjon for anmeldelse av verk står på trappene og i løpet av 2008 regner vi med å lansere en helt ny tjeneste hvor man kan søke avregningsdata for et bestemt verk på tvers av avregningsperioder. Nå skal det også være sagt at vi anerkjenner det faktum at det fortsatt finnes medlemmer der ute uten enkel tilgang til PC og Internett. For dere, ta kontakt med Medlemsservice, hvis du ikke allerede har gjort det, og meld fra at du ønsker avregningsbilag tilsendt i papirs form. Det er kostnadsfritt når du sier fra på forhånd.