EU-avgjørelse kan skape kaos for klarering av online musikk

EU kommisjonen har besluttet at de ikke lenger vil tillate at forvaltningsselskapene skal være enerådende innenfor sitt territorium hva gjelder lisensiering av grenseoverskridende tjenester innenfor områdene online, kabel og satellitt. EU-kommisjonen har i flere år ønsket å legge føringer for hvordan musikkrettigheter skal klareres på Internett i Europa. Imidlertid er resultatet av denne EU-avgjørelsen at vilkårene for bruk av musikk i onlinetjenester nå blir langt mer uforutsigbar for musikkbrukerne, og det kan bli dyrere for komponister og musikere å få sine rettigheter forvaltet.

 / 17/07/2008 /

EU kaster dermed både musikere, komponister, rettighetshavere og musikkbrukere ut i et  kaos. Det åpner for at store rettighetshavergrupperinger, for eks de store multinasjonale musikkforlagene trekker tilbake sine rettigheter på online området for så å forvalte dem selv som rights managers eller la de bli forvaltet av forvaltningsselskaper på særskilte vilkår.

Etter dagens system klarerer  forvaltningsselskapene rettighetene innenfor sitt eget land etter sine nasjonale regler på området. Kommisjonen mener dette hindrer konkurranse av  lisensiering på online området hva gjelder tjenester som opererer multiterritorielt.

Dette vil trolig skape et kaos for musikkbrukere, dvs typisk tjenestetilbydere på online området, og lede at til at de må kjøpe rettighetene på flere steder. Dette vil føre til byråkratiske løsninger, fordyrende lisensieringsprosesser og fravær av brukernes ønske om one stop shops.

TONO har i dag gjensidige avtaler med alle musikkforvaltningsselskaper i EU og resten av verden, noe som gjør det mulig å tilby våre kunder og brukere en samlet lisens for all musikk fra hele verden. Dette betyr typisk at en musikkbruker som for eks. NRK kun behøver å ha èn enkelt avtale med TONO for å kunne gjøre bruk av hele verdensrepertoaret i sine programmer. Dette er til stor nytte for både NRK og rettighetshaverne til musikken, da det gir en enkel, effektiv og kundevennlig musikkforvaltning, i tillegg til en fornuftig avregning av vederlaget tilbake til komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Dette systemet sikrer at norsk musikk blir brukt på lik linje med utenlandsk repertoar og at man herved sikrer det musikalske mangfold.

Men EU-kommisjonen mener åpenbart at dette samarbeidet mellom TONO-selskapene skaper en slags monopolsituasjon og EU ønsker i stedet at de enkelte rettighetshavere og TONO-selskaper skal konkurrere med hverandre i dette marked. Problemet er bare at resultatet av en slik konkurransesituasjon innebærer at musikkbrukeren ikke lengre kan hente hele sitt repertoar på ett sted, men må i stedet løpe rundt i Europa for å finne frem til hvem som forvalter hvilke musikkverker. En slik situasjon var ikke ønsket verken fra musikkbrukerne eller rettighetshaverne, men EU har altså valgt å vende det døve øret til i denne saken. Konsekvensen av dette kan derfor bli at norsk musikk vil kunne velges bort i de nye musikktjenestene, rett og slett fordi det blir for vanskelig å få klarert rettighetene. I stedet vil store brukere trolig velge det internasjonale angloamerikanske standardrepertoaret som ligger hos de største selskapene i Europa.

Det er verdt å merke seg at Europaparlamentet har kraftig kritisert Kommisjonens fremgangsmåte i saken  og gitt uttrykk for en dyp bekymring for fremtiden for det musikalske og kunstneriske mangfold i Europa, nå som konkurranse åpenbart skal innføres på det kulturelle område på denne måten.

TONO og de øvrige små og mellomstore europeiske forvaltningsselskapene mener  at Kommisjonens beslutning vil skape et kaos for musikkbrukere på nettet. TONO  ønsker å gjøre det enklere å bruke musikk og å skape musikk, og vi ser det som vår oppgave å sørge for et effektivt system som kan gi musikkbrukeren en enkel adgang til all verdens musikk. Dette gjelder også for de musikkbrukere som ønsker en multiterritoriell lisens på tvers av landegrensene.

TONO er et av Europas mest moderne forvaltningsselskap, og vi vil til enhver tid være opptatt av å sikre våre medlemmer de beste vilkår som kan gis på hvilket som helst forvaltningsområde. Selv om vi på sentrale punkter er dypt uenige med EU kommisjonen vurderinger, vil TONO naturligvis arbeide for at moderne forvaltningssystemer videreutvikles og tilpasses nye distribusjonsformer for musikk. Dette gjør vi til beste for våre medlemmer og for det kreative fellesskap som 2,5 millioner rettighetshavere utgjør.

Cato StrømAdm. Direktør

17. juli 2008

 

Cicacs pressemelding følger:

CISAC and its members count the full costs on creators and usersof a recent Commission Decision

Paris, July 16, 2008 – CISAC regrets a recent Decision of the European Commission which targets 24 authors’ societies in the European Economic Area.  The Decision concerns the reciprocal representation contracts existing between those societies for certain exploitations of musical works via the internet, satellite and cable.

The membership issue raised by the Commission has been overtaken by events a long time ago.  The interests of the individual creator lie at the heart of collective administration.  The principle that creators are free to join whatever society they choose is therefore already well established and widely applied by societies throughout the EEA.  As for the issue of exclusivity, the EEA societies have accepted for decades that contracts between them should be based on non-exclusive arrangements.

CISAC’s main disappointment with the Decision, however, lies in the way in which the Commission has responded to the territorial delineations within societies’ reciprocal representation contracts.  Whilst it is true that the Decision’s approach to territoriality will inevitably lead to a catastrophic fragmentation of repertoire and therefore to legal uncertainty for music users, it is the Commission’s assertions that the Decision is somehow in the creative community’s interest which has been of particular surprise to CISAC.

Loudly and clearly (but apparently to no avail), the creative community has told the Commission that the community remains deeply concerned about a Decision which claims to act in the name of creators but which in fact is being imposed on them against their express wishes.  Time and time again, the creator has pleaded that the Commission’s proposed course of action will lead to a calamitous decline in artistic creation, cultural diversity and creators’ income.

CISAC and its members continue to count the full costs of the Commission’s decision – not just on the world’s 2.5 million creators whose interests have been jeopardised by the Commission’s stance on territoriality, but also on users.