Europa tar første skritt mot et mer balansert digitalt indre marked

EU-kommisjonen arbeider med modernisering av europeisk opphavsrett, og i dag, 14. september, offentliggjorde de sitt forslag til nytt opphavsrettsdirektiv. – Forslaget er et viktig skritt i riktig retning, sier TONOs adm.dir Cato Strøm.

 / 14/09/2016 /
EU-kommisjonen arbeider med modernisering av europeisk opphavsrett, og i dag, 14. september, offentliggjorde de sitt forslag til nytt opphavsrettsdirektiv. – Forslaget er et viktig skritt i riktig retning, sier TONOs adm.dir Cato Strøm.

 

I forslaget som er presentert er nøkkeltemaer som ”communication to the public” og ”transfer of value” adressert, men kun i forklaringene til lovverkets kontekst.

– Vi gleder oss over at Kommisjonen har tatt et viktig skritt i riktig retning. Likevel, skulle dagens forslag til nytt direktiv bli stående vil det bety at det fortsatt vil være en juridisk usikkerhet omkring plattformtjenestenes ansvar overfor det innhold som offentliggjøres på deres tjenester, noe som vil være svært uheldig for det kreative Europa, sier adm.dir i TONO, Cato Strøm.

– Fortsatt et stykke vei å gå
Per i dag kan tjenester der  brukere selv tilgjengeliggjør opphavsrettslig beskyttet innhold, ha store inntekter fra innholdet samtidig som kun en liten, eller ingen, andel av inntektene tilfaller musikkskaperne, eller andre kunstnere for den saks skyld. Denne ubalansen er til stor skade for skaperne, og setter europeisk kulturell kreativitet og mangfold i fare.

BendikHofseth
(Foto: Cisac/Emmanuel Berrod)

Musiker, komponist og styreleder i TONO, Bendik Hofseth, mener at dagens situasjon går på ytringsfriheten løs:

– Musikkskapere lever av å  kommunisere. Skal de kunne ha mulighet til å gjøre det, er det helt nødvendig at de får arbeide i et marked hvor de faktisk blir kompensert når musikken deres brukes. Det er et opprørende faktum at skaperne kun kan stå og se på at musikken deres genererer enorme inntekter uten at de selv får ta del i økonomien. Sånn kan vi ikke være kjent med i et moderne Europa. Det er helt avgjørende å ha klare lover og regler på dette området, og selv om vi nå ser gode tegn fra EU er det fortsatt et stykke vei å gå,  påpeker han.

Like konkurransevilkår er nødvendig
– Jeg vil tro at de aller fleste er enige i at et europeisk digitalt, indre marked bør ha like konkurransevilkår for både tekniske plattformer og skapere. Det vil sikre Europa en blomstrende kreativ sektor, samtidig som brukerne får et større mangfold og tilgjengelighet, sier Cato Strøm.

– Dette er et budskap som ikke minst ble tydelig formidlet til EU i sommer der mer enn 22 000 skapere fra alle kunstfelt, deriblant mer enn 700 norske, hadde underskrevet på et brev til Kommisjonen. Vi har tillit til at både kommisjonen og norske lovgivere tar deres bekymringer på alvor. TONO og de øvrige europeiske forvaltningsorganisasjonene ser frem til videre samarbeid med EU-institusjonene for forhåpentligvis å sikre at ubalansen i den digitale økonomien kan rettes opp, avslutter Strøm.

Les forslaget til nytt direktiv her: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-593-EN-F1-1.PDF

Annet bakgrunnsstoff:
«Transfer of value» forklart (nettsiden til Gesac, de europeiske forvaltningsselskapenes talerør i Brüssel)

Listen over de 22 000 europeiske skaperne som underskrev på oppropet til Kommisjonen for noen uker tilbake

Her kan du lese oppropet som de 22 000 skaperne skrev under på.

(Foro øverst: TONO/Willy Martinsen)