Europeiske musikkskapere møtte EU-politikere

Tirsdag 30. mai arrangerte europeiske komponister og tekstforfattere et “Meet the authors”-arrangement i Brussel for å forsøke å bidra til å skape forståelse for deres syn hos sentrale EU-politikere.

 / 31/05/2017 /
Tirsdag 30. mai arrangerte europeiske komponister og tekstforfattere et “Meet the authors”-arrangement i Brussel for å forsøke å bidra til å skape forståelse for deres syn hos sentrale EU-politikere.

Foto: ©DeRibaucourt

Europeiske opphavere, støttet av deres ulike forvaltningsselskaper, stod bak et arrangement i Brussel 30. mai, hvor hensikten var å formidle hvor viktig det er å få løst «transfer of value»-problemet raskt. Kort forklart dreier dette seg om typisk brukergenererte tjenester, som legger til rette for tilgang til kreativt innhold uten å deler av inntektene de har fra dette med de som har skapt og eier åndsverkene.

Les oppropet her (pdf-dokument, åpner i eget vindu)

“Meet the authors”-arrangementet ble besøkt av EU-kommisjonærene Andrus Ansip og Tibor Navracsics, representanter fra de fem mest sentrale politiske grupperingene, samt representanter fra 13 medlemsland. Totalt sett var et bredt spekter av kunstnergrupper representert deriblant komponister, tekstforfattere, manusforfattere, gatekunstnere og fotografer.

EU-kommisjonær Andrus Ansip på «Meet the authors» i Brussel i går. Her ga representanter for europeiske opphavere uttrykk for sine bekymringer over «transfer of value»-problematikken, og understrekte nødvendigheten av en europeisk lovgivning som vil la opphavere få en rettmessig andel av de inntekter som de brukergenererte tjenestestene har fra deres åndsverk.

Tiltaket kommer på et tidspunkt hvor opphavsreformen er høyt på agendaen til EU-parlamentet og –rådet, som jobber med kommisjonens forslag datert september 2016. Det er utarbeidet et opprop i denne forbindelse. Her gir opphaverfellesskapet uttrykk for deres bekymring over de pågående diskusjonene i parlamentet og rådet, hvor det nå settes spørsmålstegn selv ved kommisjonens forsiktige forslag til å løse transfer of value-problemet fremfor å styrke dem.

Skapernes budskap er at det må etableres et klart og sterkt lovverk på EU-nivå, som vil ansvarliggjøre de brukergenererte tjenestene slik at de pålegges å dele av sine inntekter med skaperne. Hvis ikke dette gjøres vil konsekvensene bli dramatiske for den kreative sektoren i Europa. Den Oscar-vinnende komponisten Jan A.P. Kaczmarek var hovedtaler på arrangementet og uttalte i den forbindelse:

– Som opphavere trenger vi å vite at det eksisterer et trygt rammeverk for å sikre at de som har kommersiell fortjeneste fra bruken av våre verk har vårt samtykke og betaler oss korrekt. Uten dette helt grunnleggende prinsippet er det helt enkelt ikke mulig å livnære seg av å være en profesjonell skaper med full dedikasjon til vårt arbeid.

TONO er ett av de europeiske forvaltningsorganisasjonene som arbeider sammen gjennom lobbyorganisasjonen Gesac, som stod bak arrangementet. TONO var dessverre forhindret fra å delta på arrangementet med bakgrunn i at det fant sted samme dag som TONOs årsmøte. TONO har en aktiv rolle i Gesac, blant annet gjennom representasjon i en juridisk ekspertgruppe.

(OBS. Det ble foretatt mindre redigeringer i teksten 6. juni.)