Facebook-avtale for TONO

Polaris HUB, en joint venture mellom de nordiske kollektive rettighetsforvaltningsforeningene TONO, Koda (DK) og Teosto (FIN), har inngått en lisensieringsavtale med Facebook. – Avtalen innebærer enda et viktig skritt fremover i arbeidet med å sikre at nordiske rettighetshavere får betaling når musikken deres brukes digitalt, sier Cato Strøm, adm.direktør i TONO.

 / 18/10/2019 /
– Avtalen innebærer enda et viktig skritt fremover i arbeidet med å sikre at nordiske rettighetshavere får betaling når musikken deres brukes digitalt, sier Cato Strøm, adm.direktør i TONO. Foto: Caroline Roka

Den nye avtalen mellom Facebook og Polaris HUB dekker Facebook, Instagram, Oculus og Facebook Messenger-tjenestene. Avtalen dekker også repertoaret til det islandske rettighetsforvalteren Stef. Musikk representert av de fire nordiske organisasjonene vil være tilgjengelig for Facebook-brukere i hele det europeiske territoriet.

– Det faktum at Facebook har inngått en lisensavtale med Polaris HUB er ekstremt viktig for musikkskapere og deres rettigheter, og innebærer en anerkjennelse av den verdien musikk har for brukerne og for deres virksomhet, sier Åsa Carild, administrerende direktør i Polaris HUB.

Nytt selskap bak Facebook-avtalen

Polaris HUB er et joint venture opprettet av de nordiske kollektive rettighetsforvaltningsorganisasjonene TONO, Koda (DK) og Teosto (FIN). I fremtiden vil Polaris HUB opptre på vegne av alle de tre organisasjonene når de forhandler og inngår avtaler med internasjonale digitale musikktjenester.

– Det nordiske repertoaret blir stadig mer attraktivt for musikklyttere over hele verden. Gjennom Polaris-huben sikter vi mot å gjøre det enklere enn noensinne for onlinetjenester å tilby nordisk musikk til deres kunder. For oss innebærer huben at vi får mulighet til å redusere kostnader og dermed distribuere enda mer penger, raskere, til komponister, sangtekstforfattere og deres musikkforlag, sier Cato Strøm, adm. direktør i TONO.

Åsa Carild er administrerende direktør i den nye Polaris HUB. Foto: Kristian Dugstad

Les mer om hvordan brukerne kan benytte musikk på Facebooks tjenester her.
Les mer om
Polaris HUB her

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonsjef i TONO, mob 909 65 254, e-post: willy.martinsen@tono.no