TONO-Hjelpen for kunder

Veiledning for digital kundeportal i Mitt TONO

14/12/2023

Dette er en veiledning for bruk av TONOs digitale kundeportal. I portalen kan du som er konsertarrangør raskt og enkelt søke om TONO-tillatelse i forkant av konsertene du arrangerer. Etter konserten har funnet sted levers musikkrapporten enkelt i portalen. Under kan du se veiledningsvideoer og lese en steg-for-steg-forklaring for hvordan du bruker portalen. Steg 1: […]

Hva er forskjellen på TONO og Gramo

31/01/2023

TONO og Gramo forvalter ulike musikkrettigheter. TONO representerer låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag, og forvalter de økonomiske rettighetene knyttet til deres verk. Med verk mener vil selve sangen, uansett hvordan den fremføres eller spilles av. Gramo på sin side, representerer musikerne, artistene og plateselskapene, og forvalter de økonomiske rettighetene knyttet til innspillinger av musikk.

Jeg har ikke benyttet norsk musikk, må jeg likevel betale TONO-avgift?

30/01/2023

TONO innkrever ikke avgifter. Kunden betaler en kompensasjon til en yrkesgruppe (de som har laget musikken) for bruken av deres åndsverk. Gjennom gjensidighetsavtaler med tilsvarende forvaltningsselskaper over hele verden, forvalter TONO praktisk talt et verdensrepertoar i Norge. TONO avregner penger til utenlandske forvaltningsselskaper, som igjen utbetaler til sine medlemmer. På samme måte mottar TONO penger […]

Artisten har selv mottatt billettinntektene (spilte for døra). Må vi som arrangør betale vederlag?

Ja. Loven slår fast at det er den eller de som tilgjengeliggjør musikken for offentligheten som må ha tillatelse – det vil si betale TONO-vederlaget. Konsertarrangør og artist står fritt til å inngå egne avtaler om honorar, som for eksempel en fast pris eller billettinntekter. Å motta billettinntekter som honorar betyr imidlertid ikke at artisten […]

Artisten spilte kun egne låter, må vi da betale TONO?

Ja, artisthonoraret dekker aldri låtskrivervederlaget som skal betales gjennom TONO. Artisten får betalt honorar for å opptre, men arrangøren tar også i bruk låtskriverens opphavsrettigheter, og det er for bruken av disse rettighetene man betaler TONO. Det er med andre ord to helt ulike økonomier. Det skal rapporteres og betales vederlag for enhver konsert, uavhengig […]

Vi betaler allerede artisten som opptrer, hvorfor må vi betale TONO?

Artisthonoraret dekker aldri honoraret til låtskriverne, som får betalt gjennom TONO. Det å være artist og låtskriver er to ulike roller, to ulike yrker. Når det gjelder konserter så betaler man artisten for opptredenen, og så betaler man TONO fordi arrangøren benytter seg av rettigheter i musikk. TONO-betalingen til låtskriverne er således faktisk en kompensasjon […]

Hvem skal betale TONO-vederlag?

Den som er ansvarlig for musikkfremføringen må innhente tillatelse fra TONO på forhånd og betale vederlag for denne. Dette gjelder ved fremføring av både norsk og utenlandsk musikk, og uansett om musikken fremføres live eller innspilt. Ansvarlig er den personen, bedriften eller organisasjonen som legger til rette for den offentlige tilgjengeliggjøringen av musikken. Dersom et […]

Hva er innspillingsrettigheter?

Med innspillingsrettigheter menes eierskap til en konkret innspilling av et verk. Av og til brukes også begrepene masterrettigheter og mastereier. Innspillingen eies ofte av de som har finansiert den, som regel et plateselskap, en artist eller et band.. Dersom et innspilt verk skal benyttes i en synkronisering (videoproduksjon), podkast, nettradio eller annet, må du få […]

Må man ha TONO-lisens for å laste opp private videoer av fra for eksempel bryllup, bursdag eller skoleavslutning til Facebook/YouTube?

Nei. TONO har avtaler med både Facebook og YouTube som dekker denne bruken. Det er viktig å merke seg at dette gjelder enkeltpersoner og ikke organisasjoner, selskaper, kor, korps etc. TONOs avtaler med Facebook / Youtube dekker fremføring -og synkroniseringslisens og gjelder som tidligere nevnt kun for enkeltpersoner.

Hva er geo-blocking?

Med geo-blocking kan man begrense en videoproduksjon for visning i enkelte territorier, som for eksempel Norden. Ved å begrense en produksjon for visning til kun det nordiske territoriet, så vil det gjøre lisensieringsprosessen enklere og i mange tilfeller også billigere for produsenten. I denne sammenheng gjør vi oppmerksom på at TONO kan gi tillatelse til […]