Artisten spilte kun egne låter, må vi da betale TONO?

Ja, artisthonoraret dekker aldri låtskrivervederlaget som skal betales gjennom TONO. Artisten får betalt honorar for å opptre, men arrangøren tar også i bruk låtskriverens opphavsrettigheter, og det er for bruken av disse rettighetene man betaler TONO. Det er med andre ord to helt ulike økonomier.

Det skal rapporteres og betales vederlag for enhver konsert, uavhengig av hva slags musikk som er fremført – norske eller utenlandske, artistens egenskrevne sanger eller «coverlåter».

TONO-Hjelpen

For kunder

Veiledning for digital kundeportal i Mitt TONO

Dette er en veiledning for bruk av TONOs digitale kundeportal. I portalen kan du som er konsertarrangør raskt og enkelt søke om TONO-tillatelse i forkant av konsertene du arrangerer. Etter...

Les svaret i ny fane

Hva er forskjellen på TONO og Gramo

TONO og Gramo forvalter ulike musikkrettigheter. TONO representerer låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag, og forvalter de økonomiske rettighetene knyttet til deres verk. Med verk mener vil selve sangen, uansett hvordan...

Les svaret i ny fane

Jeg har ikke benyttet norsk musikk, må jeg likevel betale TONO-avgift?

TONO innkrever ikke avgifter. Kunden betaler en kompensasjon til en yrkesgruppe (de som har laget musikken) for bruken av deres åndsverk. Gjennom gjensidighetsavtaler med tilsvarende forvaltningsselskaper over hele verden, forvalter...

Les svaret i ny fane

Artisten har selv mottatt billettinntektene (spilte for døra). Må vi som arrangør betale vederlag?

Ja. Loven slår fast at det er den eller de som tilgjengeliggjør musikken for offentligheten som må ha tillatelse – det vil si betale TONO-vederlaget. Konsertarrangør og artist står fritt...

Les svaret i ny fane

Artisten spilte kun egne låter, må vi da betale TONO?

Ja, artisthonoraret dekker aldri låtskrivervederlaget som skal betales gjennom TONO. Artisten får betalt honorar for å opptre, men arrangøren tar også i bruk låtskriverens opphavsrettigheter, og det er for bruken...

Les svaret i ny fane

Vi betaler allerede artisten som opptrer, hvorfor må vi betale TONO?

Artisthonoraret dekker aldri honoraret til låtskriverne, som får betalt gjennom TONO. Det å være artist og låtskriver er to ulike roller, to ulike yrker. Når det gjelder konserter så betaler...

Les svaret i ny fane

Hvem skal betale TONO-vederlag?

Den som er ansvarlig for musikkfremføringen må innhente tillatelse fra TONO på forhånd og betale vederlag for denne. Dette gjelder ved fremføring av både norsk og utenlandsk musikk, og uansett...

Les svaret i ny fane

Hva er innspillingsrettigheter?

Med innspillingsrettigheter menes eierskap til en konkret innspilling av et verk. Av og til brukes også begrepene masterrettigheter og mastereier. Innspillingen eies ofte av de som har finansiert den, som...

Les svaret i ny fane

Må man ha TONO-lisens for å laste opp private videoer av fra for eksempel bryllup, bursdag eller skoleavslutning til Facebook/YouTube?

Nei. TONO har avtaler med både Facebook og YouTube som dekker denne bruken. Det er viktig å merke seg at dette gjelder enkeltpersoner og ikke organisasjoner, selskaper, kor, korps etc....

Les svaret i ny fane

Hva er geo-blocking?

Med geo-blocking kan man begrense en videoproduksjon for visning i enkelte territorier, som for eksempel Norden. Ved å begrense en produksjon for visning til kun det nordiske territoriet, så vil...

Les svaret i ny fane

Hvorfor fjerner Facebook/YouTube lyden på videoer når det spilles musikk?

Dette skyldes mest sannsynlig at Facebook / Youtube finner en ulisensiert produksjon, altså at innspillingen ikke er klarert med eier av innspillingen som er benyttet (plateselskap/artist) eller TONO. Det er...

Les svaret i ny fane

Jeg vil strømme en konsert direkte på Facebook/YouTube. Hvilke typer lisenser trenger vi?

Ved en direktestrømming av en konsert så er det ikke nødvendig med en synkroniseringslisens fra TONO. Ved en samtidig og undret strømming av en konsert (med ingen tilgjengeliggjøring i etterkant)...

Les svaret i ny fane

Jeg vil bruke musikk i en bedriftspresentasjon av et firma på Facebook, YouTube eller andre sosiale medier. Hvem lisenser dette?

En bedriftspresentasjon for ekstern visning er per definisjon reklame. Du som opphaver, eller ditt musikkforlag, må selv forhandle synkroniseringslisens med bedriften. TONO utsteder lisens for fremføringsrettighetene. Vi gjør oppmerksom på...

Les svaret i ny fane

Hvilke typer produksjoner lisensierer NCB?

NCB lisensierer TV-produksjoner, TV-drama (kringkasting i Norden), dokumentarer uten kinodistribusjon og kortfilmer uten kinodistribusjon laget av profesjonelle audiovisuelle produsenter. NCB lisensierer også DVDer, CDer, LPer og andre produksjoner som utgis...

Les svaret i ny fane

Jeg er billedkunstner og vil bruke musikk i en videoinstallasjon for publisering på Internett. Hvem lisensierer dette?

For slike produksjoner lisensierer TONO både synkronisering og fremførings. Vi gjør oppmerksom på at dersom det benyttes innspilt musikk i slike produksjoner, så må innspillingsrettighetene klareres av de som eier...

Les svaret i ny fane

Jeg vil bruke musikken i en film om et firma / opplæringsvideo for nye ansatte. Videoen skal publiseres på bedriftens intranett. Hvem lisensierer dette?

For produksjoner med intern visning lisensierer TONO både synkronisering og fremføring. Vi gjør oppmerksom på at dersom det benyttes innspilt musikk i slike produksjoner, så må innspillingsrettighetene klareres av de...

Les svaret i ny fane

Jeg vil bruke musikken i en video om en ideell organisasjons arbeid. Hvem lisensierer dette?

For videoproduksjoner som gir en presentasjon av arbeidet i den ideelle organisasjonen deres, så må innspilingsrettigheter klareres med plateselskap, synkroniseringsrettigheter med musikkforlag og fremføringsrettigheter med TONOs Online Media avdeling.

Les svaret i ny fane

Jeg vil bruke musikk i en film om en bedrift. Hvem lisensierer dette?

For videoproduksjoner som presenterer bedriften din, så må innspilingsrettigheter klareres med plateselskap, synkroniseringsrettigheter med musikkforlag og fremføringsrettigheter med TONOs Online Media avdeling.

Les svaret i ny fane

Jeg vil bruke en musikk i en reklamefilm. Hvem lisensierer dette?

For videoproduksjoner med musikkverk som fremmer et produkt eller en tjeneste (enten det er kommersielt eller ikke-kommersielt) for salgsfremmende formål, så må innspilingsrettigheter klareres med plateselskap, synkroniseringsrettigheter med musikkforlag og...

Les svaret i ny fane

Jeg vet ikke hvilken sang som ble spilt i bakgrunnen mens jeg spilte inn videoen min. Må musikken klareres?

Dersom musikken er gjenkjennbar, så må innspillingsrettighetene klareres med plateselskap og fremføring -og synkroniseringsrettighetene med TONO.

Les svaret i ny fane

Hvordan skal jeg kreditere opphaverne når jeg bruker musikkverk i en videoproduksjon?

Musikk brukt i en videoproduksjon kan krediteres i rulleteksten. Det må da inneholde følgende informasjon: Tittel på musikkverk Navn på låtskrivere Plateselskap Musikkforlag

Les svaret i ny fane

Det er ikke bakgrunnsmusikk i butikken, men vi spiller musikk når vi demonstrerer høyttalere og stereoanlegg. Må vi ha TONO-avtale?

Ja, all offentlig bruk av musikk krever avtale med TONO. Dette gjelder uavhengig av hvordan musikken spilles og mengden musikk som brukes. Du kan se prisinformasjon og tegne avtale her...

Les svaret i ny fane

Hvilke tjenester/medium kan en bedrift eller organisasjon bruke til å spille musikk for kunder eller gjester?

TONO-avtalen gir kundene full frihet til å spille hva de vil – radio, strømmetjenester, TV, CDer og så videre. Vurderer tjenesten å gå til innkjøp av en strømmetjeneste for bedrifter...

Les svaret i ny fane

Kan en bedrift bruke et privat strømmeabonnement til å spille musikk for kunder eller gjester?

Nei. Når du tegner et privat abonnement med en strømmetjeneste, aksepterer du en rekke avtalevilkår. Alle de store strømmetjenestene slår fast at tjenesten kun er til privat bruk. Det eksisterer...

Les svaret i ny fane

Hvem skal betale TONO-vederlag?

Den som er ansvarlig for musikkfremføringen må innhente tillatelse fra TONO på forhånd og betale vederlag for denne. Dette gjelder ved fremføring av både norsk og utenlandsk musikk, og uansett...

Les svaret i ny fane

Må jeg ha en avtale med både TONO og Gramo?

All bruk av musikk offentlig, både innspilt og levende, krever en avtale med TONO. Hvis du bruker innspilt musikk, som strømming, CD, radio, TV etc. trenger du også en avtale...

Les svaret i ny fane

Hva er forskjellen på TONO og Gramo?

TONO og Gramo forvalter ulike musikkrettigheter. TONO representerer låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag, og forvalter de økonomiske rettighetene knyttet til deres verk. Med verk mener vil selve sangen, uansett hvordan...

Les svaret i ny fane

Hva er TONO?

TONO er et samvirkeforetak som forvalter rettighetene til låtskrivere, komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag over hele verden. Vi gir tillatelse til offentlig bruk av musikk på rettighetshavernes vegne, og vederlagene, det...

Les svaret i ny fane

Hva er opphavsrett?

Opphavsretten beskytter alle som skaper musikkverk og andre åndsverk, og er grunnlaget for TONOs virksomhet. Retten er lovfestet i Norge gjennom Åndsverkloven, men vernes også gjennom en rekke internasjonale avtaler,...

Les svaret i ny fane