Kunder

Veiledning for digital kundeportal i Mitt TONO

14/12/2023

Dette er en veiledning for bruk av TONOs digitale kundeportal. I portalen kan du som er konsertarrangør raskt og enkelt søke om TONO-tillatelse i forkant av konsertene du arrangerer. Etter konserten har funnet sted levers musikkrapporten enkelt i portalen. Under kan du se veiledningsvideoer og lese en steg-for-steg-forklaring for hvordan du bruker portalen. Steg 1: […]

Hva er synkronisering?

26/05/2021

Å legge musikk til et levende bilde eller stillbilde krever en egen lisens. En slik sammenstilling av lyd og bilde kalles en synkronisering. Eksempler på dette kan være en vlog eller en videosnutt med musikk, et konsertopptak eller videoreportasje. Når din musikk brukes i en synkronisering har du som opphaver/rettighetshaver krav på et rettmessig vederlag […]