Hva er synkronisering?

Å legge musikk til et levende bilde eller stillbilde krever en egen lisens. En slik sammenstilling av lyd og bilde kalles en synkronisering. Eksempler på dette kan være en vlog eller en videosnutt med musikk, et konsertopptak eller videoreportasje.

Når din musikk brukes i en synkronisering har du som opphaver/rettighetshaver krav på et rettmessig vederlag for bruken. For mindre videoproduksjoner gir TONO denne lisensen på dine vegne. Som TONO-medlem vil du få vederlaget utbetalt i din avregning. For mer informasjon, besøk https://www.tono.no/kunder/online/