Forlenger avtalen med Den kulturelle skolesekken

TONO og Den kulturelle skolesekken er enige. Fjorårets avtale for musikk i DKS-produksjoner forlenges ut første halvår 2021.

 / 29/01/2021 /

Den kulturelle skolesekken (DKS) og TONO har inngått en avtale for fremføring av musikk i produksjoner for første halvår i 2021. Dette er en prolongering, en forlengelse, av avtalen som ble inngått for 2020.

Geir Gaarder, forhandlingsdirektør i TONO. Foto: Caroline Roka

– TONO er glade for at vi på tross av koronapandemien og de usikkerheter den medfører, ble enige om en avtale i 2020. Denne avtalen har vi nå vedtatt å forlenge ut første halvår av 2021, forteller Geir Gaarder, forhandlingsdirektør i TONO.

Mange aktører, én avtale

Avtalen er inngått mellom TONO og et forhandlingsutvalg som representerer fylkeskommunene og de såkalte direktekommunene. Det er disse som er ansvarlige for DKS-tilbudet i sin region.

– Avtalen er bygget opp etter samme lest som mange av våre store rammeavtaler på konsertsiden. Den gir fylkeskommunene og direktekommunene en fremføringstillatelse i sine DKS-produksjoner, samt regulerer hvilket vederlag som skal betales til TONO for dette, sier Gaarder.

Fylkeskommunene og direktekommunene er gjennom avtalen direkte ansvarlig for å rapportere repertoar til TONO slik at pengene kan avregnes på korrekt måte.

Dette er den andre avtalen på kort tid TONO har inngått med offentlig sektor vedrørende tilbud til barn og unge i 2021. Les om TONOs avtale med Kulturskolene for de neste tre årene her.