Forslag til ny åndsverkslov sendt på høring

”Kunstnernes rettigheter blir styrket med enklere og mer moderne åndsverklov”, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding når forslaget til ny åndsverkslov nå er sendt ut på høring. – Vi har ventet på dette, og er glade over at forslaget til ny åndsverkslov nå foreligger, sier TONOs adm.dir Cato Strøm.

 / 17/03/2016 /
”Kunstnernes rettigheter blir styrket med enklere og mer moderne åndsverklov”, skriver Kulturdepartementet i en pressemelding når forslaget til ny åndsverkslov nå er sendt ut på høring. – Vi har ventet på dette, og er glade over at forslaget til ny åndsverkslov nå foreligger, sier TONOs adm.dir Cato Strøm.

Det var i går, 17. mars, at Regjeringen offentliggjorde sitt forslag til ny åndsverkslov.

– Åndsverkloven er vår viktigste kulturlov. Nå blir den enklere å bruke og bedre tilpasset verden vi lever i, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i pressemeldingen.

Pressemeldingen fastslår at det er et sentralt prinsipp i åndsverkloven at det skal være balanse mellom rettighetshavernes og forbrukernes interesser. Utredningen om kunstnerøkonomien fra 2015 viste blant annet at den teknologiske utviklingen har svekket rettighetshavernes stilling. Dette er også noe TONOs adm.dir Cato Strøm har påpekt ved en rekke anledninger de siste årene, blant annet i dette leserinnlegget på Ballade i juni i fjor.

– Vi har ventet en stund på dette forslaget, og er glade over at det nå foreligger. Vi synes signalene regjeringen sender ser positive ut. TONO har lenget ønsket en modernisering av åndsverksloven, særlig med tanke på at teknologien, slik vi ser det, har løpt fra opphavsretten. Det er på høy tid med en rebalansering av opphavsretten som gir skaperne mer reellt eierskap til egne åndsverk, særlig i en digital tidsalder, sier adm dir i TONO, Cato Strøm.

Forslaget til ny lov er omfattende og på mer enn 400 sider. TONO vil svare på høringen, som har en frist til 8. august 2016.

Les regjeringens pressemelding ved å klikke her.

Les høringsutkastet ved å klikke her