Podkast

Fremtidens TONO-utbetalinger: Raskere, enklere og mer direkte

TONO utvikler en ny modell for å beregne utbetalinger til rettighetshavere. Hyppigere avregninger og kortere vei fra innbetaling til utbetaling er blant målene.

 / 02/06/2023 /

Penger inn og penger ut – TONOs primære oppgave er å sørge for at alle som bruker musikk betaler for det, slik at de som har rettigheter i musikken får betalt. Utbetalingene beregnes med utgangspunkt i en modell som definerer hvordan avregningene skal beregnes til rettighetshavere som har fått sine musikkverk fremført offentlig.

Det har i flere år foregått et omfattende arbeid i TONO for å modernisere denne modellen. Et arbeid som nå begynner å nærme seg siste fase.

– Da jeg startet i TONO mottok vi rapporter fra kinoer, konserter og NRK. I dag er det hundrevis av radio- og TV-kanaler, og vi får rapporter på områder vi aldri har fått det tidligere, som bakgrunnsmusikk i butikker og på treningssentre. Vi trenger en objektiv og dynamisk modell som kan endres i tråd med endringene i markedet, forteller Christian Onshus, leder for TONOs digitale utviklingsprosjekt, Mjølnir.

Lovkrav om transparens

I tillegg til å ta høyde for teknologisk utvikling og endring i brukermønster, må den nye modellen etterkomme en rekke nye lover og internasjonale krav.

Dette inkluderer EU-direktiver og loven om kollektiv forvaltninger, krav paraplyorganisasjonen for verdens forvaltningsselskaper CISAC stiller til alle sine medlemsorganisasjoner verden over for å nevne noe.

– Alt i den nye modellen skal kunne forklares og forsvares, den skal være transparent og mulig å forstå. Både fordi vi ønsker det, men også fordi det kreves av oss, sier Kai Robøle, nestleder i TONOs styre og leder i fordelingsutvalget.

Onshus og Robøle forteller om prosessen og visjonene for den nye avregningsmodellen i TONOs podkast, Musikkskaperne.

Raskere og enklere å forstå

Det er viktig for TONO, som del av arbeidet med ny avregningsmodell, at det skal bli hyppigere avregninger og kortere vei fra innbetaling til utbetaling. Det er også et viktig mål at avregningene skal bli enklere å forstå for deg som er medlem.

– I dag avregner vi kvartalsvis, men enkelte områder kommer bare én gang i året. Vi har fokus på at konsertområdet også skal avregnes kvartalsvis, og på sikt har vi et mål om månedlige avregninger, sier Onshus.

Utviklingen av den nye avregningsmodellen går hånd i hånd med utviklingen av teknologiske løsninger i TONO. Nye funksjoner i medlemsportalen Mitt TONO vil lanseres fortløpende etterhvert som de er ferdige.

Hør podkastsamtalen her.