Søknadene skal nå sorteres og deretter behandles av TONOs stipendkomite. Kunngjøring om hvem som tildeles stipend vil offentliggjøres i juni.

Takk til alle som har søkt!