Full seier til TONO i EU-domstolen

EU-domstolen fastslår at TONO og 21 andre europeiske rettighetsorganisasjoner ikke har drevet ulovlig samordning. Dommen er en viktig og prinsipiell seier for TONO og den norske musikknæringen.

 / 24/04/2013 /

Fredag 12. april 2013 falt dommen i EU-domstolen som sikrer at norsk musikknæring får beholde dagens lisensieringsmodell for egne verk. Dommen gjelder bruk av fremføringsrettigheter innenfor områdene online, satellittkringkasting og videresending i kabel.

TONO og 21 andre rettighetsorganisasjoner har siden 2000 vært i en tvist med EU-kommisjonen. Tvisten har knyttet seg til gjensidighetsavtalene mellom de europeiske rettighetsorganisasjonene og avgrensningene i disse avtalene av nasjonale mandatområder for lisensiering av fremføringsrettigheter innenfor områdene online, satellittkringkasting og videresending i kabel.

Mens EU-Kommisjonen har hevdet at de nasjonale mandatområdene er et utslag av samordnet opptreden og hindrer multiterritoriell lisensiering, har organisasjonene stått fast ved at avgrensningene av nasjonale mandatområder har lovlige og rasjonelle grunner for seg. Dette har EU-domstolen nå gitt organisasjonene medhold i.

TONO har dermed vunnet fram på alle punkter som ble påklaget.

TONO – og de nordiske rettighetsorganisasjonene – har overfor Kommisjonen og EU-domstolen også fremhevet den nordiske lisensieringsmodellen som nettopp tilrettelegger for utstedelse av multiterritorielle lisenser, dvs. lisenser som omfatter flere nordiske og baltiske land. Domstolen bemerker at Kommisjonen ikke tilstrekkelig hensyntok den nordiske modellen i vurderingen av om dagens lisensieringsmodell skyldes ulovlig samordning.

Dommen er av samfunnsmessig betydning fordi den bidrar til å gi gode rammevilkår til de som skriver musikken samfunnet får nyte godt av. Mulighet til å kunne ha en rettferdig inntekt og gode rammevilkår betyr også at den neste generasjonen musikkskapere vil kunne ha mulighet til å fortsette å berike samfunnet med ny musikk.

Cato Strøm, adm.dir TONO, mob: 922 16 319, e-post: Willy Martinsen, kommunikasjonssjef TONO, mob. 909 65 254,