Global kampanje for kulturnæring i krise

UNESCO og CISAC samarbeider om digital kulturdebatt. Vil øke bevisstheten rundt kulturnæringens krise med ny bevegelse.

 / 15/04/2020 /

CISAC-president og UNESCO Goodwill-ambassadør Jean-Michel Jarre leder lanseringen av UNESCOS nye initiativ ResiliArt.

Kampanjen består av en serie virtuelle debatter for å øke bevisstheten om koronakrisens katastrofale konsekvenser for kulturnæringen.

Den første debatten avholdes onsdag 15. april og skal ledes av Jean-Michel Jarre, president i CISAC, TONO-selskapenes internasjonale paraplyorganisasjon.

Debatten foregår onsdag 15/04 klokken 14:00 her.

– Kultur kan være en løsning

Gjennom ResiliArt vil UNESCO og CISAC gi kulturnæringen et talerør. Debattene skal være en ressurs for politiske beslutningstagere når de utarbeider politikk og økonomiske tiltak rettet mot kunstnere.

– Liv og helse er naturligvis første prioritet i denne krisen. Covid-19 er imidlertid også en katastrofe for kulturen. Kunstnere risikerer enorme inntektstap. Økonomi og arbeidsplasser i kulturnæringen står i fare for å gå tapt, sier CISAC-president Jean-Michel Jarre.

– Kultur kan være også være en del av løsningen, sier CISAC-president Jean-Michel Jarre.

Han understreker at et globalt debattforum der kunstnernes stemmer blir hørt er nødvendig for at stater skal kunne utvikle effektive tiltak.

– Kultur kan være også være en del av løsningen. Kunst og kultur er helt grunnleggende i samfunnet. Den gir verdi til livene våre og hjelper oss gjennom vanskelige tider.

Følg debatten her onsdag 15/04 klokken 14:00.

Du kan lese mer om ResiliArt på UNESCOs hjemmesider her.

Foto: Eilon Paz