Gode 2017-resultater for TONO

TONOs årsregnskap for 2017 viser et resultat til fordeling til rettighetshavere på kr 568 millioner, en økning på 27 prosent sammenlignet med 2016. Kostnadene er redusert med kr 1 million sammenlignet med 2016, og ligger under 2014-nivå. Omsetningen økte med 22 prosent sammenliknet med 2016 – til kr 661 millioner. Med en økning fra 2016 på 67,2 prosent er det utenlandsinntektene som har den største prosentvise veksten blant TONOs forretningsområder.

 / 02/05/2018 /
TONOs årsregnskap for 2017 viser et resultat til fordeling til rettighetshavere på kr 568 millioner, en økning på 27 prosent sammenlignet med 2016. Kostnadene er redusert med kr 1 million sammenlignet med 2016, og ligger under 2014-nivå. Omsetningen økte med 22 prosent sammenliknet med 2016 – til kr 661 millioner. Med en økning fra 2016 på 67,2 prosent er det utenlandsinntektene som har den største prosentvise veksten blant TONOs forretningsområder.

– Vi er svært tilfredse med resultatene for 2017, og vi gleder oss over at TONO forvalter et attraktivt repertoar som brukes mye. Det er verdt å merke seg at TONOs inntekter fra utlandet har fordoblet seg på tre år. Det viser både at vårt repertoar brukes mer i utlandet enn noen gang før, og at TONO evner å hente inn inntektene fra utlandet, sier adm. dir i TONO, Cato Strøm.

Søsterselskapene TONO fikk de største inntektene fra i 2017 var Gema (Tyskland), Stim (Sverige), Koda (Danmark), Sacem (Frankrike) og Teosto (Finland).

– TONOs omsetning i 2017 økte med 22 prosent til kr 661 millioner, og vi klarte samtidig å kutte kostnadene fra året før. Vi gleder oss dessuten stort over at TONOs utenlandsinntekter økte med 67,2 prosent fra 2016 og har fordoblet seg fra 2014, sier adm.dir i TONO, Cato Strøm. (Foto: Willy Martinsen/TONO)

– Selv om TONOs overordnede tall vitner om en vekst, opplever dessverre de fleste av TONOs medlemmer at den digitale økonomien er utfordrende. Streaming gir nye brukermønstre, konkurransen om lytterne er større, og de fleste opplever at inntektene er lavere enn da musikkonsumet foregikk via fysiske medier. Det er også vanskelig å få brukergenererte, sosiale medier til å betale det vi mener er rimelig vederlag for den musikkbruk tjenestene tjener penger på, noe som skyldes at tjenestene dekker seg bak en foreldet e-handels lovgivning i EU. Vi forventer politisk handlekraft både fra EUs side og fra nasjonale lovgivere når det gjelder å etablere ansvar overfor rettighetshaverne fra for eksempel Facebook og Youtube.

Kringkasting utgjør fortsatt TONOs største forretningsområde, med inntekter på 188,7 millioner kroner i 2017. Dette området vokste med 5,4 prosent fra året før. TONOs nest største forretningsområde er online som også hadde stor vekst. Konserter utgjør også et stort område med inntekter på 79,2 millioner kroner, en økning på 12,14 prosent fra 2016-resultatet.

TONO fikk i løpet av 2017 1 645 nye medlemmer, hvorav 10 var musikkforlag. Dette er det høyeste antallet nye medlemmer TONO noen gang har fått i løpet av et kalenderår. Ved utgangen av 2017 hadde TONO forvaltningskontrakt med 30 948 rettighetshavere.  TONOs medlemmer registrerte i løpet av 2017 30 604 nye verk i TONOs verksdatabase.

Her er en grafisk fremstilling over TONOs inntektsområder i 2017 med 2016-tall i parentes.

 

TONOs årsrapport vil offentliggjøres på tono.no den 15. mai.

Om TONO:
TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, tekstforfattere og musikkforlag. TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge, og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag mer enn 31 000 TONO-medlemmer, samt mer enn 2,5 millioner opphavere fra andre land i det norske territoriet gjennom gjensidighetsavtaler med søsterselskaper verden over. TONOs resultat til fordeling overføres videre til rettighetshavere i fremførte musikkverk. TONO legger til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som musikkskapere gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk. For mer info: www.tono.no

For mer informasjon:
Cato Strøm, adm. dir i TONO, mob. 922 16 319, e-post: cato.strom@tono.no
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, e-post: willy.martinsen@tono.no

Foto øverst: istock.com/Microstockhub