Godt år for TONO

TONO kunne notere sitt beste år økonomisk i 2015 med et resultat til fordeling på 492 millioner, nesten 20 prosent bedre enn året før. Den største veksten finner man innenfor utenlandsinntektene, som øker med 23,7 prosent, og streaminginntektene som øker med 17,7 prosent.

 / 21/03/2016 /
TONO kunne notere sitt beste år økonomisk i 2015 med et resultat til fordeling på 492 millioner, nesten 20 prosent bedre enn året før. Den største veksten finner man innenfor utenlandsinntektene, som øker med 23,7 prosent, og streaminginntektene som øker med 17,7 prosent. Bruken av norskskrevet musikk utgjør omlag 40 prosent av TONOs totale inntekter. Det resterende sendes således til TONOs søsterselskaper i andre land.


TONO økte sine samlede inntekter også i 2015, med bruttoinntekter som strakk seg til 588,5 millioner kroner, før tap og lovpålagt trekk til Det Norske Komponistfond (forvaltet av Kulturdepartementet). Dette tilsvarer en økning i brutto inntekter på 83,5 millioner kroner fra året før, da tilsvarende tall var kr 505 millioner. Resultat etter fradrag for driftskostnader, som i sin helhet går til rettighetshaverne, var på kr 492 millioner kroner.

– Vi er naturligvis glade for et år med en omsetning på nesten 600 millioner kroner. Tross veksten er ikke arbeidet uten utfordringer. Opphavsretten utfordres, og vi ser blant annet at EU-lovgivning gir ulike sosiale medier fritak fra å betale for seg til rettighetshaverne, selv om det nå finnes tung dokumentasjon på at disse mediene tjener enorme beløp på musikk og annet immaterielt innhold  som strømmer gjennom tjenestene deres, sier adm. dir. i TONO, Cato Strøm.

Bruken av norskskrevet musikk utgjør omlag 40 prosent av TONOs totale inntekter. Det resterende sendes således til TONOs søsterselskaper i andre land. I streamingtjenestene er norskandelen lav, kun omlag 12 prosent av musikken som streames i Norge er norskskrevet.

 

Utenlandsinntektene vokser mest

Inntektene fra bruk av  TONOs repertoar i utlandet var i 2015 på kr 43,5 millioner. Året før var de samme inntektene på kr 35,2 millioner, en økning på ca. 8,3 millioner kroner (23,7 prosent) fra 2014 til 2015, og står dermed for den største prosentvise økningen i inntekter. Den viktigste økningen kommer fra Sverige (40,9 prosent), Tyskland (30 prosent) og Frankrike (69,4 prosent).

– Veksten kommer som følge av økt bruk av norsk musikk i utlandet, samtidig som norsk musikk brukes mer i utenlandske TV-produksjoner og filmer. Veksten skyldes også svekkingen av kronekursen vis a vis andre valutaer, sier Strøm.

Cato Strøm, adm.dir i TONO.
Cato Strøm, adm.dir i TONO.
 Medier størst, strømmeinntektene vokser

Medieområdet er det største inntektsområdet for TONO, med nesten 400 millioner kroner, inkludert online. Her er det streaming som står for den største inntekstveksten på 17,7 prosent. Et forlik mellom Norwaco og deres kunder, har gitt rettighetshaverne inntekter fra tidligere år.

– Vi er fornøyde med streamingveksten når man ser det i kontekst: Onlineområdet har i noen år vært preget av at ulike internasjonale konstellasjoner, typisk de største musikkforlagene, trekker ut sitt repertoar fra forvaltningsselskapenes forvaltning på onlineområdet og direktelisensierer dette selv. Veksten kommer fra både musikk- og filmstreamingtjenester, sier Strøm.  – Samtidig erfarer TONO at det på medieområdet er utfordringer, både knyttet til VOD-tjenester og TV, og det er krevende å  få så vel kringkastere som distributører til å betale for den rettighetsutnyttelsen som nå skjer på flere og flere plattformer parallelt.

Bakgrunnsmusikk og konserter

Bakgrunnsmusikkområdet (hoteller, restauranter, puber og lignende) opplever også en vekst i inntektene på 5,89 prosent fra 2014. I 2015 var inntektene 62,6 millioner kroner. På konsertområdet var  inntektene i 2015 på 60 millioner kroner, en prosentvis økning fra 2014 på 6,13 prosent, fra kr 56,6 millioner.

– Det er stor aktivitet i det norske konsertmarkedet. Vi setter enda større krefter inn i arbeidet med informasjonskampanjer og jobber for å få til en enda tettere kontakt ut mot markedet, sier Strøm.

Mange nye medlemmer

TONO fikk i 2015 1 575 nye medlemmer, hvorav 15 var musikkforlag. Totalt hadde TONO ved 27 756 medlemmer utgangen av 2015. TONOs medlemmer registrerte i løpet av 2015 i overkant av 29 000 nye musikkverk hos TONO.

Tallene i denne pressemeldingen er en oppsummering av TONOs nøkkeltall for 2015. Det komplette regnskapet blir offentliggjort i TONOs årsrapport, som publiseres i mai/juni.

 

For mer informasjon:
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, willy.martinsen@tono.no.

 

Om TONO:

TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag.  TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag nærmere 27 500 norske komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Gjennom gjensidige representasjonsavtaler med tilsvarende selskaper i andre land forvalter TONO i praksis hele verdensrepertoaret i Norge. TONOs resultat overføres videre til rettighetshaverne i  fremførte verk, og dermed legger TONO til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som TONOs medlemmer gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk.