Godt besøkt medlemsseminar

‘- Jeg vil, som store kommersielle tilbydere, at min musikk skal være tilgjengelig for alle. Jeg vil bare bli rettferdig betalt. Ine Hoems uttalelse fra paneldebatten oppsummerer kjernen i medlemsseminaret på UBC Konferansesenter 8. oktober. Og Leif Dramstad fikk stående applaus da han ble tildelt TONO-prisen.

 / 09/10/2013 /

Ragnar Bjerkreim, styreleder i NOPA og styremedlem i TONO, ønsket alle velkommen og overlot ordet til TONOs styreformann Bendik Hoftseth, som appellerte til komponister og rettighetshavere  om igjen å ta styringen. Vi må være offensive, tenke nytt og i sterkere grad bli forstått som en positivt motivert gruppering i møte med teknologi og allmennhet. Han illustrerte dette humoristisk ved å endre det røde punktet i TONO-logoen til et grønt lys.

Under overskriften «Hvor er musikknæringen på vei?» redegjorde den svenske forskeren Linda Portnoff for økonomien i den svenske musikkindustrien, som omsetter for 6,3 milliarder svenske kroner. 1 milliard kommer fra eksport.

Konsulentselskapet Rambøll er i gang med et prosjekt tilsvarende det svenske, som Portnoff ledet. Rapporten, som presenteres våren 2014, skal kartlegge norsk musikkøkonomi. Rambølls Jon Martin Sjøvold redegjorde for prosjektet. TONOs direktør for onlineområdet, Inger Elise Mey, tok for seg streamingtematikken, og satte det hele i et historisk perspektiv og belyste noen problemstillinger. Herman Foss, også fra TONO, gikk deretter gjennom streamingavregningen i detalj, til stor interesse fra salen. Er åndsverksloven moden for en oppmyking? Paneldebatten, ledet av Martha Breen, inkluderte låtskriver og artist Ine Hoem, Nordgård-utvalgets leder Daniel Nordgård, TONOs adm.dir Cato Strøm, NRKs Per Ole Hagen (som gikk inn i panelet på plassen til Digit-utvalgets leder Torgeir Waterhouse, som var tvunget til å melde forfall), samt journalist og forfatter Jan Omdahl.   Strøm tok til orde for en modernisering, men understreket også at balansen mellom rettighetshavere på den ene siden og kommersielle tilbydere på den andre har gått i sistnevntes favør de siste 10 årene. Det var ikke Jan Omdahl enig i, men er like fullt opptatt av at rettighetshavere fortjener rettmessig betaling.  Ine Hoem høstet særlig stor anerkjennelse fra salen med utsagnet:

Philip Kruse,  forfatter av boken «Musikkforlaget – fra copyright til cash», holdt et foredrag om den norske musikkforlagsbransjen, og avsluttet med å overrekke TONO-prisen som «Årets Formidler til Leif A. Dramstad (t.v. på bildet) til stående applaus. 

Siste foredrag handlet om sosiale medier, og ble holdt av Cecilie Staude og Svein Tore Marthinsen fra BI. Kort oppsummert:  Vær aktiv, del kunnskap, vær raus, besvar spørsmål og kommentarer. Snakk MED publikummet ditt, ikke TIL. Er du åpen og tilgjengelig, blir du mer interessant for ditt publikum.

 Medlemsseminaret ble arrangert i samarbeid mellom TONO og gruppeforeningene NOPA, NKF og NMFF. Arrangementskomiteen har også inkludert det uorganiserte TONO-styremedlemmet Ine Hoem. Arrangementet var åpent for alle, og invitasjonen var offentliggjort tydelig i god tid i forveien, blant annet i organisasjonenes digitale kanaler, samt per e-post til 15 000 TONO-rettighetshavere. Det er et mål å arrangere tilsvarende seminar også neste høst.