Grenseoverskridende allianse mellom TONO, Teosto og Koda

De tre nordiske kollektive forvaltningsorganisasjonene Koda (Danmark), Teosto (Finland) og TONO har dannet selskapet Polaris Nordic. Med etableringen av Polaris Nordic skal organisasjonene effektivisere sin forvaltning gjennom felles systemutvikling, som vil skape økte verdier for organisasjonenes rettighetshavere.

 / 10/02/2014 /

De adm. direktørene i KODA, Teosto og TONO har nå undertegnet en avtale som setter en ny standard for grenseoverskridende samarbeid innen rettighetsforvaltning.   Gjennom etableringen av selskapet «Polaris Nordic», har Koda, Teosto og TONO blitt enige om å utvikle og administrere felles back- end systemer for musikkrapportering og fordeling av inntektene som samles inn av organisasjonene. Målet er å redusere kostnader og å skape høyere effektivitet, noe som vil gi større verdi for komponister, låtskrivere, tekstforfattere til musikk og musikkforlag.

– Det er naturlig for oss å inngå et formelt samarbeid med Teosto og Koda. Vi har så godt som like mål, prosesser og verdigrunnlag. Bortsett fra å utvikle et felles backend-system, gir Polaris Nordic oss også muligheten til å forhandle frem avtaler for alle tre organisasjoner  innen IT-investeringer. Samarbeidet vil gi merverdi for de rettighetshavere vi representerer, sier TONO adm. dir Cato Strøm. – Det er første gang kollektive rettighetsforvaltningsorganisasjoner har et slikt tett og formelt grenseoverskridende samarbeid . Vi tror at den nordiske modellen om å forene krefter vil være til fordel for våre medlemmer og rettighetshavere, sier CEO i Teosto, Katri Sipilä. – Koda, TONO og Teosto er blant verdens mest effektive og strømlinjeformede kollektive forvaltningsorganisasjoner, og med Polaris Nordic leder vi an inn i fremtiden for rettighetsadministrasjon. Gjennom vårt partnerskap reduserer vi kostnader, og øker effektiviteten og inntektene, sier Koda konsernsjef Anders Lassen.

De to første systemene, Polaris REP og Polaris DIS, blir brukt av alle tre organisasjoner, og de ​​første avregningsutbetalingene til rettighetshavere har allerede blitt gjort i Polaris Nordic-systemene.