Håkan Hildingsson ny konstituert adm. dir i NCB

Håkan Hildingsson er utnevnt til ny konstituert adm. dir for NCB. Han etterfølger adm dir Karstein Dyhrberg Nielsen som har takket ja til jobben som adm. dir i TONOs svenske søsterselskap STIM.

 / 25/06/2014 /

Håkan Hildingsson er utnevnt til ny konstituert adm. dir for NCB. Han etterfølger adm dir Karstein Dyhrberg Nielsen som har takket ja til jobben som adm. dir i TONOs svenske søsterselskap STIM.

TONO forvalter to typer opphavsrettigheter på vegne av sine medlemmer: Fremføringsrettighetene og de mekaniske rettigheter. Sistnevnte overdrar, eller «outsourcer», TONO til selskapet NCB som TONO eier i partnerskap med de øvrige nordiske forvaltningsorganisasjonene. De mekaniske rettigheter omfatter utgivelse av lydfestet materiale i fysiske formater og online, samt at NCB også håndterer synkroniseringsrettigheter, som innebærer bruk av musikk til film.

NCBs styre har utnevnt Håkan Hildingsson, nåværende markedsdirektør i NCB, som ny konstituert adm.dir etter at nåværende adm.dir Karsten Dyhrberg Nielsen ble ansatt som adm. dir i TONOs svenske søsterselskap STIM.
– Vi har samarbeidet svært godt med Karsten Dyhrberg Nielsen gjennom mange år. Men når han nå går til STIM, er vi likevel tilfredse med at det finnes andre mennesker i NCBs ledergruppe som besitter den kunnskap og de egenskaper som kreves for å ta roret på NCB-skuta i tiden fremover, sier Cato Strøm, adm. dir i TONO og styremedlem i NCB.  – Det ligger krevende oppgaver foran Håkan, NCBs øvrige ledelse og styre. Det mest sentrale er å arbeide videre med NCBs overordnede strategi. Ny adm. dir på permanent basis vil bli ansatt når denne er godkjent.

Besøk NCBs nettsider her