istockphoto.com

Her er årets stipendmottakere

Alle søkere til årets TONO-stipend og Unge Talenter-stipend er i dag informert per e-post om resultatet av stipendbehandlingen.

 / 17/05/2018 /
Alle søkere til årets TONO-stipend og Unge Talenter-stipend er i dag informert per e-post om resultatet av stipendbehandlingen.

TONOs stipendkomite er ferdige med sitt arbeid, og i dag får alle søkere informasjon per e-post om de er tildelt stipend eller ikke. Det er i år tildelt 521 stipender, hvor 369 TONO-stipender og 152 Unge Talenter-stipender. Stipendene vil bli utbetalt til mottakerne ca. 23. mai til de kontonumre søkerne oppga i sine søknader.

I sin vurdering av søknadene har stipendkomiteen lagt til grunn de kriterier som er beskrevet på tono.no, og som det ble informert om ved stipendutlysningen.

TONO-stipendet
Det deles ut stipender på tre hovednivåer, henholdsvis kr 100 000, kr 50 000 og kr 25 000. Etter konkrete vurderinger ble det bevilget andre stipendsummer enn hovedsummene i noen tilfeller der søknadsprosjektene var helt eller delvis de samme for flere søkere.

Det deles i 2018 ut følgende antall stipender på de ulike nivåene:
7 stipender à kr 100 000
55 stipender à kr 50 000
296 stipender à kr 25 000
8 stipender à kr 12 500
3 stipender à kr 8 333
Totalt 369 stipender på til sammen kr 10 975 000

Unge talenter
Det deles i år totalt ut kr 1 174 000,- for stipendet Unge talenter, hvorav kr 600 000 er bevilget av gruppeforeningene NOPA og NKF i forholdet 60/40. Beløpet er delt ut på følgende måte:

Komiteen innvilget etter dette stipend til 152 søkere, fordelt som følger:

33 stipender à 10 000
65 stipender à 8 000
54 stipender à 6 000
Totalt 152 stipender på til sammen kr 1 174 000            

Komiteen besto av Morten Lorentzen og Tonje Unstad fra NOPA, Kari Beate Tandberg og David Bratlie fra NKF, Hedvig Mollestad Thomassen (fri plass/uavhengig) og Hanne Kolstø (fri plass/uavh.), samt Steinar Fjeld fra Musikkforleggerne.

Stipendkomiteens vedtak kan påklages til TONOs styre innen tre uker fra melding om avgjørelsen er kommet frem til søkeren.  Klageadgangen gjelder kun saksbehandlingen, ikke komiteens skjønn.


Her er årets stipendmottakere

PDF-dokumenter til TONO-stipendet og Unge Talenter

Mottakere av TONO-stipend 2018_

Mottakere av Unge Talenter-stipend 2018