Her er årets stipendmottakere

Alle søkere til årets TONO-stipend og Unge Talenter-stipend er i dag informert per e-post om resultatet av stipendbehandlingen.

 / 18/05/2017 /
Alle søkere til årets TONO-stipend og Unge Talenter-stipend er i dag informert per e-post om resultatet av stipendbehandlingen.

Stipendkomiteen er nå ferdige med sitt arbeid, og i dag får alle søkere informasjon per e-post om de er tildelt stipend eller ikke. 367 søkere er i år tildelt TONO-stipend, mens 174 søkere er innvilget Unge Talenter-stipend, totalt 541 søkere. Stipendene blir utbetalt 23. mai 2017.

I sin vurdering av søknadene har stipendkomiteen lagt til grunn de kriterier som er beskrevet på tono.no, og som det ble informert om ved stipendutlysningen.

TONO-stipendet
Det deles ut stipender under det ordinære TONO-stipendet på tre hovednivåer, henholdsvis kr 100 000, kr 50 000 og kr 25 000. Etter konkrete vurderinger, ble det bevilget andre stipendsummer enn hovedsummene for noen individuelle søknader der søknadsprosjektet ble bedømt som likeartet.  Disse hadde i utgangspunktet ikke søkt i fellesskap, men fremsto som naturlig å behandle sammen, da prosjektene var de samme.

Det deles i 2017 ut følgende antall stipender på de ulike nivåene:

9 stipender à kr 100 000               =     900 000
42 stipender à kr 50 000               =  2 100 000
307 stipender à kr 25 000             =  7 675 000
9 stipender à kr 10 000                  =        90 000
367 stipender totalt                       = 10 765 000

Unge talenter
Det deles i år totalt ut kr 1 182 500,- under stipendordningen Unge talenter, hvorav kr 600 000 er bevilget av gruppeforeningene NOPA og NKF i forholdet 60/40. Beløpet er delt ut på tre nivåer:

27 stipender à kr 10 000       =       kr 270 000
71 stipender à kr 7 500         =       kr 532 500
76 stipender à kr 5 000         =       kr 380 000
174 stipender totalt               =       kr 1 182 500

Komiteen besto av Svein Dag Hauge og Rita Eriksen fra NOPA, Stine Sørlie og David Bratlie fra NKF, Solveig Slettahjell (fri plass/NOPA) og Alexander Rishaug (fri plass/uavh.), samt Steinar Fjeld fra Musikkforleggerne.

Stipendkomiteens vedtak kan påklages til TONOs styre innen tre uker fra melding om avgjørelsen er kommet frem til søkeren.  Klageadgangen gjelder kun saksbehandlingen, ikke komiteens skjønn.


Her er årets stipendmottakere:
Stipendmottakere TONO-stipendet 2017
Stipendmottakere Unge Talenter-stipendet 2017