Høringssvar: «Hindre for digital verdiskapning»

TONOs høringssvar beskriver TONOs syn på Digitutvalgets rapport «Hindre for digital verdiskapning». Det oversendte brevet kan leses i pdf-format, og åpnes ved å . Alle de ulike høringssvarene kan leses på regjeringen.no, ved å .