Høringssvar: «Hindre for digital verdiskapning»

Den 22. april oversendte TONO sitt høringssvar vedrørende NOU 2013:2 «Hindre for digital verdiskapning» til Fornyingsdepartementet. Les det her.

 / 26/04/2013 /

TONOs høringssvar beskriver TONOs syn på Digitutvalgets rapport «Hindre for digital verdiskapning». Det oversendte brevet kan leses i pdf-format, og åpnes ved å . Alle de ulike høringssvarene kan leses på regjeringen.no, ved å .