Høye utenlandsinntekter bidrar til tidenes største TONO-avregning

Økt bruk av norsk musikk i utlandet er en av årsakene til at TONO kan avregne sin største ordinære kvartalsavregning noensinne. Hele 131,3 milioner kroner avregnes denne uken til komponister, tekstforfattere og musikkforlag i inn- og utland.

 / 30/09/2016 /
Økt bruk av norsk musikk i utlandet er en av årsakene til at TONO kan avregne sin største ordinære kvartalsavregning noensinne. Hele 131,3 milioner kroner avregnes denne uken til komponister, tekstforfattere og musikkforlag i inn- og utland.

I september i fjor avregnet TONO 122 millioner kroner. I år kan TONO øke dette til 131,3 millioner. Av disse går 73,5 millioner kroner til medlemmer av TONO, mens 53,8 millioner kroner går til rettighetshavere i utlandet. 3,9 millioner kroner er reservert for foreløpig uidentifiserte rettighetshavere/musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt omtvistede rettigheter.

– Avregningen for bruk av norsk musikk i utlandet er denne gangen på 13,5 millioner kroner, noe som er svært høyt. Dette skyldes at det brukes stadig mer norsk musikk i utlandet og at vi i TONO gjør en god jobb med å fange opp bruken av musikken vi forvalter, sier adm.dir Cato Strøm.

TONOs adm. dir Cato Strøm. (Foto: Caroline Roka)
TONOs adm. dir Cato Strøm er tilfreds med å kunne avregne hele 131,3 millioner kroner i årets tredje ordinære kvartalsavregning. 73,5 millioner av disse går til TONO-medlemmer. (Foto: Caroline Roka)

Men høye utenlandsinntekter er ikke eneste årsak til rekordavregningen:

– Vi avregner 7 millioner kroner i tilleggsavregning for et restoppgjør etter at en tvist på kabelområdet ble løst, og vi har også besluttet å legge avregningen av privatkopieringsvederlaget til september. Det er også verdt å merke seg at vi normalt legger kinoavregningen til september, men at vi i år gjorde dette i juni. Det understreker ytterligere hvor godt resultat vi faktisk kan gå ut med nå, sier Strøm.

Her er områdene det avregnes for:

Også 6 millioner fra NCB
I tillegg til de nevnte midler som avregnes fra TONO, strømmer det også 6 millioner kroner til TONOs medlemmer fra NCB (Nordisk Copyright Bureau), et selskap som eies av TONO og de  øvrige nordiske søsterselskaper. Disse midlene kommer blant annet fra bruk av TONOs repertoar i onlinetjenester:

De av TONOs medlemmer som får avregning, vil ha pengene på konto i løpet av lørdag 1. oktober.


For mer informasjon:

Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO mob. 909 65 254, e-post: Willy.martinsen@tono.no

Foto øverst: istockphoto.com