Rapporter kan sendes inn på TONOs webtjenester.

Hvorfor konsertrapporter?

Rapportene danner grunnlag for TONOs avregning til sine medlemmer. Konsertrapportene er avgjørende for at du som opphavsperson skal få penger for dine fremføringer. Sender du inn rapport selv, er du sikker på at du får pengene du har krav på.

Spørsmål?

Har du spørsmål angående konsertrapportering, kan du kontakte TONOs medlemsservice på 22 05 72 80 eller

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0