Husk å rapportere konserter

Har du fremført egne verk på konsert i sommer? Rapporter det på tono.no!

 / 11/08/2014 /

Har du fremført egne verk på konsert i sommer? Rapporter det på tono.no!

TONOs avregninger henger nøye sammen med hva slags informasjon vi får inn. Får vi ikke informasjon om konsertfremføringer, kan vi heller ikke gjøre jobben for deg med å hente inn vederlaget ditt.

Konsertarrangører er pliktige til å søke om tillatelse til fremføringer og å rapportere inn til oss. Dessverre gjøres ikke alltid dette, noe som også medfører at TONOs markedsavdeling må bedrive en god del detektivarbeid. Men du som er TONO-medlem gjør det mye enklere for oss å gjøre en god jobb for deg hvis du også bidrar gjennom å gjøre oss oppmerksom på dine konsertfremføringer.

De aller fleste av TONOs medlemmer rapporterer nå inn konserter på våre webtjenester «Mitt TONO». Her er det enkelt å rapportere inn konserter.

Du finner siden ved å klikke her: https://webtjenester.tono.no/kt/WebUser/Login