Hva er galt med norsk musikkritikk?

Kan vi leve med den åndsfattige overflatebehandlingen populærmusikken får i dagspressen? Kan vi leve med den lite samfunnsengasjerte kritikken av samtidsmusikken? MUSIKKFORUM, tirsdag 1. mars.NB! På MONO kl. 19:00. Gratis inngang og åpent for alle.

 / 23/02/2011 /

Tre av landets ledende musikkanmeldere diskuterer musikkritikkens muligheter og premisser i Norge 2011. Hvordan kan  man formidle en substansiell kritikk av musikk i dagens medielandskap? Hva tenker en kritiker om forholdet mellom samfunn, skrift og lytteopplevelse? Hvordan stiller dagens musikkritikk seg i forhold til kunst-, teater‐ og litteraturkritikken? Dette er noen av spørsmålene Audun Vinger, Magnus Andersson og Martin Bjørnersen vil diskutere. Kommentarer og spørsmål fra salen ønskes velkommen! Ordstyrer: Torgny Amdam

 

Hva er Musikkforum?

Musikkforum er Norsk Komponistforening og NOPAs felles faglige forum medmålsetting om å skape større bevissthet og engasjement rundt komposisjon ogbeslektede temaer innenfor musikk. Musikkforum er gratis og åpent for alle.