Info om rapportering til Skatteetaten

Endringer i rapportering til Skatteetaten kan ha medført at det har blitt en feil i dine TONO-inntekter i din selvangivelse. Her kan du lese hva du skal gjøre.

 / 29/03/2016 /
Endringer i rapportering til Skatteetaten kan ha medført at det har blitt en feil i dine TONO-inntekter i din selvangivelse. Her kan du lese hva du skal gjøre.

TONO rapporterer hver januar til Skattemyndighetene om hvor mye hvert enkelt TONOs medlem mottar i avregninger. Ved slik innberetning har TONO benyttet LTO-kode 401 i lønns- og trekkoppgaven, slik Skatteetaten har lagt opp til.

Men, fra og med 2015 er innrapporteringsordningen endret. Betaling til selvstendig næringsdrivende  (tidligere LTO-kode 401) skal nemlig nå innrapporteres ved å benytte en ny oppgavetype. Dette har TONO gjort, men det er usikkerhet omkring hvordan TONO i fremtiden skal rapportere dette.

Uklarheten omkring dette har medført at du som er TONO-medlem må ta en ekstra titt på den tilsendte selvangivelsen for å se om innrapporterte vederlag fra TONO er ført med riktig post, før du sender inn din selvangivelse.

Dersom beløpet fra TONO er ført på feil post må du endre dette før den sendes inn, enten elektronisk via Skatteetatens nettsider eller på papir.  Merk deg at om du har fått selvangivelse for næringsdrivende må denne leveres elektronisk.

Er du usikker, eller har spørsmål om selvangivelsen, ta kontakt med ditt lokale likningskontor.