Høstens avregning kommer i uke 39

TONO avregner vederlag til rettighetshavere i inn- og utland én gang i kvartalet. Høstens avregning, som inkluderer konsertavregning, kommer i uke 39.

 / 19/09/2016 /
TONO avregner vederlag til rettighetshavere i inn- og utland én gang i kvartalet. Høstens avregning, som inkluderer konsertavregning, kommer i uke 39.

Dersom du er en av de som ser frem til høstens TONO-avregning, så kan vi fortelle deg at dette gjøres i uke 39, fortrinnsvis torsdag  29. september. Avregningen vil omfatte kringkasting i Norge, 1. kvartal (januar-mars) inneværende år, utenlandsavregning, NCB-avregning (digitale tjenester), kino og konserter for hele foregående år.

Du kan alltid holde deg orientert om når TONO foretar avregninger ved å besøke (og gjerne bokmerke) denne siden:

Avregning

Foto øverst: Istockphoto.com