InfoLarm

Møt TONOs gruppeforeninger på Info:Larm!

 / 14/02/2012 /

NOPA, Norsk Komponistforening og Norsk Musikkforleggerforening kan du i år møte på by:Larm under Info:Larmseminarrekken.Tordag er dagen!

Norsk Musikkforleggerforening

Norsk Musikkforleggerforening inviterer som del i Bylarms seminarrekke : Info:Larm, til en halvtimes presentasjon av foreningen hvor dens styreformann informerer om foreningens arbeid og hvorfor man som musikkforlag bør bli medlem. I tillegg møter han låtskriver Mats Lie Skåre som forteller om fordelene ved å inngå avtale med et musikkforlag.

Sted: Royal Christiania Hotell. Rom: Jordal.

Tidspunkt: Torsdag, 16.februar, kl. 11.00-11.25.

NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere

Forening med 800 medlemmer som skaper musikk, tekster og arrangement. Styreleder Ragnar Bjerkreim vil informere om foreningens viktigste oppgaver, hvilke fordeler medlemmene har og hvordan man kan bli medlem.

Sted: Royal Christiania Hotell. Rom: Jordal.

Tidspunkt: Torsdag, 16.februar, kl. 11.30-11.55.

Norsk Komponistforening

Norsk Komponistforening er en forening for yrkesaktive komponister. NKF vil presentere foreningens historikk og virksomhet idag, og fortelle om hvilke muligheter som finnes for kunstnere utenfor pop-bransjen. Vedadministrasjonsleder Vemund Bergland og organisasjonssekretær Kristine Grårud.

Sted: Royal Christiania Hotell. Rom: Jordal.

Tidspunkt: Torsdag, 16.februar, kl. 12.30-11.55.

Om Info:Larm

Info:Larm er en ny seminarrekke der organisasjoner, støtteordninger, offentlige instanser og andre som har noe viktig på hjertet får 25 minutter til å formidle sin informasjon. Info:Larm har start hver hele og halve time. Organisasjonene vil være tilgjengelige for spørsmål utenfor konferanserommet etter seminaret.