Internasjonalt samarbeid til fordel for TONOs medlemmer

TONO er en del av et stort internasjonalt nettverk av opphavsrettsorganisasjoner. Samarbeid på tvers av landegrenser styrker TONO og er til det beste for deg som medlem. Les administrerende direktør Karl Vestlis kommentar i forbindelse med høstens nyhetsbrev til medlemmer.

 / 13/10/2023 /

Kjære TONO medlemmer

I fjor sendte TONO 374 millioner kroner ut av landet til musikkskapere over hele verden. Dette er betaling for deres musikk som er avspilt og fremført i Norge året før. Samtidig mottok TONO 73 millioner kroner fra «TONO-selskapene» over hele verden for den musikken dere TONO-medlemmer har laget, og som blir brukt utenfor Norge. Det er slik kollektiv forvaltning av opphavsrett fungerer på tvers av landegrensene. Det er mulig fordi vi i TONO har gjensidighetsavtaler med våre søsterselskaper rundt om i verden. I tillegg til disse avtalene samarbeider vi med mange av disse organisasjonene om utvikling av praksis, regelverk og teknologi. Vi lærer av hverandre og står samlet når vi forsøker å påvirke myndigheter og politikere til å fremme opphavsrett i lov- og teknologiutvikling.

I skrivende stund er jeg på vei tilbake fra møter i Helsinki med våre nordiske søsterselskaper. Denne gangen har vi diskutert lisensiering av musikk til audiovisuelle produksjoner, bærekraft og, selvsagt, kunstig intelligens. På noen områder samarbeider vi svært tett, for eksempel gjennom felle selskaper som Polaris Hub. Andre ganger går vi sammen om felles prosjekter, som for eksempel innenfor bærekraft.

Det er flere internasjonale organisasjoner som arbeider aktivt for å fremme opphavsrett innen musikkfeltet. Noen av de største er GESAC, som jobber særlig med lovgivning i EU, og CISAC, som er den internasjonale paraplyorganisasjonen som samler alle rettighetsforvalterne i hele verden. For oss i TONO er det veldig nyttig å engasjere oss i dette arbeidet. Ikke bare er det mye å lære av hvordan andre organisasjoner løser små og store utfordringer som vi også møter daglig. Det gir oss også mulighet til å være en del av en sterkere «stemme» som kan bidra til å skape bedre vilkår for TONOs medlemmer.

I TONO har vi nylig utnevnt tidligere mediedirektør, Inger-Elise Mey, til en nyopprettet stilling som ansvarlig for internasjonalt arbeid. Hun vil kunne bruke sitt nettverk til det beste for TONOs medlemmer, og sin kompetanse gjennom mange år med arbeid innenfor medieområdet til glede for det internasjonale samarbeidet.

Det er gledelig når norske musikkskapere lykkes utenfor landets grenser, og de kan samtidig være trygge på at deres rettigheter og inntekter er godt ivaretatt av oss i TONO og gjennom vårt gode samarbeid med våre søsterorganisasjoner over hele verden.

Alt godt, hilsen Karl