Invitasjon til fagseminar 25. oktober

I samarbeid med NOPA arrangerer TONO et fagseminar for medlemmene, se vedlagte invitasjon.

 / 21/09/2012 /

 Vi gjør oppmerskom på at påmelding skjer via NOPA: post@nopa.no innen 10. oktober. Merk at det er et begrenset antall plasser til seminaret slik at først-til-mølla-prinsippet gjelder.