ISWC og IPI: Musikkskaperens ID-papirer

I høst nådde Spotify en milepæl – Den 6. oktober kunne magasinet Music Business Worldwide melde at det hver eneste dag lastes opp 100 000 sanger på den populære strømmetjenesten. Tilfanget av ny musikk er så stort at det knapt er mulig å ta det innover seg. Det fleste tekniske og fysiske begrensninger som fantes tidligere […]

 / 16/12/2022 /

I høst nådde Spotify en milepæl – Den 6. oktober kunne magasinet Music Business Worldwide melde at det hver eneste dag lastes opp 100 000 sanger på den populære strømmetjenesten.

Tilfanget av ny musikk er så stort at det knapt er mulig å ta det innover seg. Det fleste tekniske og fysiske begrensninger som fantes tidligere eksisterer ikke lenger.

Det kan være bra for kreativiteten, men betyr også at forvaltning av opphavsrettigheter har blitt langt mer komplekst enn tidligere.

På tvers av landegrenser

Det internasjonale nettverket av forvaltningsorganisasjoner som TONO er en del av, håndterer enorme mengder data og store pengestrømmer.

– Pengene for én enkelt strømming skal ofte deles mellom så mange som ti eller flere rettighetshavere som igjen kan være medlemmer av ulike rettighetsorganisasjoner rundt om i verden, forteller medlemssjef Jan Espen Storo.

Selskapene har svært gode systemer for dette, og i det store og hele trenger ikke du som lager musikk å foreta deg noe.

Samtidig er det stort sett en sannhet at kunnskap er makt. Derfor anbefaler vi at du gjør deg kjent med dine musikalske ID-papirer.

Interested Party Information (IPI)

Alle som blir medlem av TONO får tildelt et medlemsnummer som brukes internt hos oss og i kommunikasjonen direkte meg deg. Det du kanskje ikke visste er at det samtidig opprettes et IPI-nummer.

IPI står for Interested Party Information, og alle personer eller juridiske enheter som har rettigheter i et kunstnerisk verk, enten det er musikk eller noe annet, får et slikt identifikasjonsnummer. Nummeret brukes av alle forvaltningsselskaper.

Det er viktig at særlig medlemmer som samarbeider med rettighetshavere i utlandet er klar over at dette nummeret eksisterer.

Når du registrerer et verk i TONO med utenlandske låtskrivere er det nyttig om du har deres IPI-nummer. På lik linje er det praktisk om ditt er IPI-nummer blir registrert dersom dine samarbeidspartnere registrer verket hos sin forvaltningsorganisasjon.

IPI-nummeret ditt finner du på mitt TONO.

Du kan lese mer om IPI her: https://www.cisac.org/services/information-services/ipi

International Standard Work Code (ISWC)

ISWC står for International Standard Musical Work Code og er en global, permanent ID-merking av musikkverk.

Systemet forvaltes av CISAC, TONO-selskapenes internasjonale paraplyorganisasjon. Per dags dato brukes systemet i 79 land, og 52 millioner musikkverk er registrert.

– All musikk som registreres hos TONO blir automatisk tildelt en ISWC. Som Opphaver trenger du i utgangspunktet ikke å forholde deg til dette nummeret, men skulle du ha behov for det, finner du det selvsagt i medlemstjenesten Mitt TONO, forteller Jan Espen Storo, medlemssjef i TONO.

ISWC er et viktig identifikasjonsverktøy som benyttes av TONO-selskaper over hele verden. Nummeret er et viktig verktøy som bidrar til effektiv forvaltning, også på tvers av landegrenser.

Ønsker du å finne ISWC for ditt verk? Det er tilgjengelig under verksdetaljer på mitt.tono.no.

ISWC-systemet er under kontinuerlig utbedring. I november 2022 kunne CISAC melde om oppgraderinger som fører til bedre effektivitet og større presisjon. Neste mål er å implementere systemet i hele verdikjeden i musikkbransjen.

International Standard Recording Code (ISRC)

Dersom du noen gang har spilt inn og utgitt musikk, kjenner du kanskje til forkortelsen ISRC. Den høres kanskje til forveksling lik ut som ISWC, men er noe annet, og like nødvendig.

ISRC er en ID-merking for innspilt musikk, og står for International Standard Recording Code. Alle innspillinger som utgis i Norge skal ha en ISRC, og systemet forvaltes av Gramo.

Mens ISWC identifiserer selve verket, gjelder en ISRC en spesifikk innspilling. Dersom du spiller inn og gir ut ti ulike versjoner av sangen din, må du ha ti ulike ISRCer. ISWCen er imidlertid den samme for alle.

En annen viktig forskjell er at ISWC opprettes automatisk av TONO når verket registreres. En ISRC opprettes imidlertid via Gramo, og må legges på hver enkelt innspilling ved mastring.

Les mer om ISRC på www.gramo.no/isrc

Du har ansvar for å registrere

For at et verk skal få tildelt en ISWC-kode, må det være registrert. Dette er både i TONOs medlemmers interesse, da TONO kun kan ta inn penger og utbetale på registrert musikk, men det er også en plikt.

TONO-medlemmer må selv passe på å til enhver tid holde sin verksliste oppdatert.

For å registrere, eller som det står på Mitt TONO, anmelde, et nytt verk, trenger du kun oppgi tittel og lengde på verket, samt hvem som er opphavere. Det er med andre ord ingen grunn til å vente til musikken er innspilt eller fremført.

Faktisk ber vi om at TONO-registreringen er det første du gjør, når du har laget et nytt verk. Hvis musikken finner veien til offentlighetene før den er registrert, kan det nemlig by på problemer.

Kan tape penger

TONO kan kun utbetale penger basert på musikk vi vet har blitt brukt. Og vi utbetaler aldri penger for musikk som ikke er registret. I beste fall kan vi fakturere for den offentlige bruken av din musikk, for eksempel på en konsert eller radio, og ta vare på pengene inntil verket er registrert. Men det er ingen ideell løsning.

Det er ingen grunn til å vente med registrering. I verste fall, kan vi nemlig ikke kreve inn penger for bruken av din musikk i det hele tatt.

Hvis en ny låt gjøres tilgjengelig på en strømmetjeneste, uten å først være registrert i TONO, risikerer de som har laget musikken og sangteksten å gå helt glipp av pengene.

En rekke tjenester krever nemlig at TONO dokumenterer at musikken som spilles forvaltes av oss. Den dokumentasjonen består av din registrering i Mitt TONO. Er ikke verket registrert, kan vi heller ikke ta betalt på dine vegne. Da kan din TONO-utbetaling for denne bruken være tapt for alltid.