IT-trøbbel løst

Nå fungerer medlemstjenesten igjen etter at den var nede store deler av mandag.

 / 28/10/2013 /

Medlemstjenesten, hvor du blant annet registerer konserter og nye musikkverk, var nede store deler av mandag. Det ble jobbet intenst med å løse problemene hele dagen, og tjenesten skal nå fungere som normalt igjen.  Vi beklager om IT-problemene påførte deg bryderi.