IT-trøbbel løst

Medlemstjenesten, hvor du blant annet registerer konserter og nye musikkverk, var nede store deler av mandag. Det ble jobbet intenst med å løse problemene hele dagen, og tjenesten skal nå fungere som normalt igjen.  Vi beklager om IT-problemene påførte deg bryderi.