Julehilsen fra adm.dir Cato Strøm

Adm. dir Cato Strøm oppsummerer TONO-året 2015.

 / 22/12/2015 /

Kjære TONO-medlem,


Det er fristende å innlede min julehilsen til dere, TONOs medlemmer, med et sitat fra Jean-Michel Jarre, President i CISAC, forvaltningsselskapenes globale paraplyorganisasjon:

“As I travel the world, I find it immensely gratifying to be exposed to the wonderful wealth of talent that is out there—especially from younger generations—and I am constantly reminded of creators’ overwhelming expectation to be treated with respect and receive fair remuneration for any use of their works. We creators stand behind our societies as they adapt to new market conditions to further grow their collections in spite of the massive commercial forces that push down the value of our creative works. I have said it many times: we need to protect our collective management system because it is the only one that can ensure a future for creators. We owe it to the new generation of creators and to those who will come after us. It is their world that is shaping up now and it is our responsibility to provide them with a lasting legacy: an efficient network of authors’ societies that can foster a fair and sustainable creative eco-system.”

De strukturelle endringene vi har sett i musikkbransjen og relaterte bransjer de siste årene fortsetter med uforminsket styrke. Vi ser det på ulike områder, både på det opphavsrettslige området, og på det teknologiske området, som i sin tur påvirker hvordan, og hvor, rettigheter forvaltes og klareres. Det siste vil med all tydelighet vise seg i viktige rettsavgjørelser vi står overfor neste år.

De nordiske landene ligger langt fremme teknologisk. Derfor er det vi som blir pionérer både hva gjelder lovarbeid for å sikre det rettslige rammeverket, og på hvordan rettigheter klareres i en digital verden. Det kan herske liten tvil om at den teknologiske utviklingen ligger hestehoder foran lovtilpassingen som først og fremst skjer i EU og Brussel. Det kan synes som om nasjonal lovgiving har for liten frihet, og er begrenset av de til enhver tid gjeldende EU-direktiver.

Det gjenstår å se om vi har rett i dette når vi nå er noen dager unna Kulturdepartementets lovforslag om ny åndsverklov. Vi kan vel gå ut ifra at departementet ikke vil adressere viktige spørsmål som gjelder «Transfer of Value», med andre ord: Hvordan store internettaktører, herunder sosiale medier, i dag lever et beskyttet liv uten ansvar for betaling av det opphavsrettslige innhold de tjener store penger på. Eller som Jean-Michel Jarre uttrykker det: “… massive commercial forces that push down the value of our creative works.”

Adm. dir i TONO, Cato Strøm (Foto: Caroline Roka)
Adm. dir i TONO, Cato Strøm (Foto: Caroline Roka)

Dersom vi springer fra det overordnede og over til TONOs indremedisinske liv, så er det gledelig å se at TONO vokser. I 2015 fikk vi nærmere 1600 flere medlemmer, og er nå totalt i overkant av 27 500 medlemmer. TONOs omsetning passerte i fjor en halv milliard og i 2015 vil omsetningen øke ytterligere. Avregningen til TONOs rettighetshavere har aldri vært større enn i 2015. Dette gjelder også for norsk musikk spilt i utlandet.

Tidligere har vi omtalt selskapet Polaris, som eies av TONO, TEOSTO (Finland) og KODA (Danmark). Polaris er et selskap vi har etablert for å utvikle felles systemer for å skape ensartethet og for å spare kostnader. Vi er stolte av dette samarbeidet, og ingen ”TONO-selskaper” vi kjenner til, har en tettere systemintegrasjon enn det vi har i Polaris.

I oktober sluttet TONO, TEOSTO og KODA seg til den nye verkdatabasen ICE (International Copyright Enterprice). Prosjektet har vart i nesten tre år, og er et gigantisk prosjekt for relativt små selskaper som de nordiske. Tilknytningen til ICE har gått etter planen, og helt på budsjett. ICE er i dag den mest moderne verkdokumentasjonsdatabasen i verden. De selskapene som i dag har knyttet sine systemer opp mot ICE er PRS for Music (UK), STIM, KODA, TEOSTO, TONO og BumaStemra (Holland). Tyske Gema er i forberedelsesfasen for overgangen til ICE.

Avslutningsvis vil vi peke på betydningen av at våre medlemmer forteller oss gjennom web-portalen «Mitt TONO» hvor de har har sine livefremføringer. Dere kan dessverre ikke regne med at arrangørene gjør det. Med våre medlemmers medvirkning på dette området vil vi få langt bedre kontroll på hvor live arrangementer og events finner sted slik at vi kan levere dere avregninger for jobben som er gjort.

Alle vi i TONO-administrasjonen ønsker dere en riktig god jul.

Med vennlig hilsen
Cato Strøm
Adm. direktør