iStock_000027873616Medium

Julehilsen fra adm.dir

I forrige uke rundet TONO 26 000 medlemmer. Veksten er kraftig, og i tillegg forvalter vi rettighetene til mer enn 2,5 millioner utenlandske rettighetshavere som er medlemmer i TONOs søsterselskap over hele verden. Økonomisk sett har TONO hatt kraftig vekst i de senere år. 2014 ser også ut til å bli et bra år. Et sterkt TONO er forutsetningen for at vi kan gjøre en god jobb overfor våre medlemmer, og også overfor våre mange tusen kunder som hver dag benytter musikk som verdiøkning for sin virksomhet. Våre kunder har nå langt større fokus og bevissthet på hvilken musikk de bruker enn før. Kunder som har forsøkt å benytte sjelløs boksmusikk for om mulig å spare penger til TONO og GRAMO, har gått tilbake til å bruke musikk som er valgt ut spesielt for deres forretningside og kundekrets. Disse områdene er i god vekst hos TONO, men de er også sårbare når vi i Norge ser at makroøkonomien er urolig. Tidligere har lignende perioder ført til konkursras i flere bransjer, og det påvirker TONOs inntekter.

Bransje i endring
Adm. dir i TONO, Cato Strøm (Foto: Caroline Roka)

Adm. dir i TONO, Cato Strøm (Foto: Caroline Roka)

«TONO-selskaper» over hele verden opplever at vår bransje er i kraftig endring. Salget av fysiske eksemplarer går kraftig ned, det være seg CD’er, DVD’er eller lignende. Det rapporteres om et økende vinylsalg, og det er naturligvis hyggelig, men det er dessverre beskjedne volumer vi snakker om. Streamingtjenester på både musikk og film tar mer og mer over. Sterkest merker vi det i de nordiske landene og ellers i Nord-Europa. NCB, selskapet som på vegne av TONO lisensierer fysiske utgivelser, opplever at omsetningen faller kraftig, og det er helt nødvendig nå med kraftige endringer i organisasjonen for å tilpasse virksomheten til de endrede markedsforhold. Dette vil våre medlemmer og kunder blant annet merke på svakere responstid på serviceforespørsler.

Ønsker gjenåpning av e-handelsdirektivet

I den store opphavsrettslige verden er det nå et meget varmt diskusjonstema om de store DSP (digital sevice providers) sitt ansvar, eller manglende ansvar, for opphavsrettslige handlinger. I følge EUs  E-handels direktiv og E- handelsloven i Norge, er hovedregelen at DSP’er ikke skal kunne pålegges strafferettslig eller erstatningsrettslig ansvar for innholdet av overført informasjon. Det er liten tvil om at de store DSP’er i Europa har tjent milliarder på opphavsrettslig innhold som er formidlet gjennom deres virksomheter og tjenester. Denne verdiskapingen har rettighetshaverne i musikk og film m.m. ikke fått tatt del i. Det legale regimet, som gjerne kalles «safe harbour»-regimet har nå eksistert i snart 15 år er nå modent for etterprøving. Om vi skal legge godviljen til, kan vi tolke EU-kommisjonen dithen at det er en mulighet for at de vil åpne opp igjen E-handelsdirektivet, eller i det minste fortolke det på en mer rettighetshavervennlig måte, slik som for eksempel denne uttalelsen kommisjonen har kommet med:

“Over the last two decades, digital technology and the Internet have reshaped the ways in which content is created, distributed, and accessed. New opportunities have materialized for those that create and produce content (e.g. a film, a novel, a song), for new and existing distribution platforms, for institutions such as libraries, for activities such as research and for citizens who now expect to be able to access content – for information, education or entertainment purposes – regardless of geographical borders. This new environment also presents challenges. One of them is for the market to continue to adapt to new forms of distribution and use. Another one is for the legislator to ensure that the system of rights, limitations to rights and enforcement remains appropriate and is adapted to the new environment.”

En samlet rettighetshaverfront over hele verden vil fremover argumentere for at det de store DSP’ene gis et økonomisk ansvar, om det nå funderes rettslig eller moralsk, slik at rettighetshaverne tar del av den formidable verdiøkning de har bidratt til.

27 500 nye verk i 2014

Over i det nye året vil TONO invitere våre rettighetshavere til å søke på en stipendpott som vil være i størrelsesorden 10 millioner kroner. Vi vet ut fra de tilbakemeldinger vi får fra stipendmottakere at støtten bidrar til at det skapes ny musikk. Jeg vil gjerne også benytte anledningen til å takke dere alle for all musikken dere har skapt i 2014. Vi har mottatt og registrert ca 27 500 verk i løpet av året, ca 3500 flere enn året før. Vi regner med at dere kommer til å overgå det til neste år.

Til dere alle: En riktig god jul!

 

Med vennlig hilsen
Cato Strøm
Adm. dir
TONO