Juniavregningen klar

Utbetalingen vil være på angjeldende medlemmers konto i løpet av 12. juni. Bilag kan allerede nå ses på TONOs webtjenester. Følgende er avregnet.

Norskavregning 2009-2: TV og radio inkludert film, for fremføringer 2008. Utlandsavregning 2008-2: Hong Kong, Tyskland, Danmark, England, Sør-Afrika, Portugal, Brasil, Canada, Kina, Irland.

I tillegg vil NCB-avregningen for juni bli utbetalt denne datoen.