Klarer vi 30 000 underskrifter?

28 900 har skrevet under på Gesac og Ecsas kampanje til støtte for låtskrivere, komponister og tekstforfattere. Har du ikke skrevet under, har du sjansen frem til 31. mai!

 / 15/05/2014 /
28 900 har skrevet under på Gesac og Ecsas kampanje til støtte for låtskrivere, komponister og tekstforfattere. Har du ikke skrevet under, har du sjansen frem til 31. mai!

Kampanjen har så langt vært en stor suksess. Det er nå kommet inn mer enn 28 900 underskrifter fra hele Europa, hvorav 401 fra Norge.

Perioden for underskriftsperioden er nå forlenget for å sikre flest mulig underskrifter før EU i juni presenterer sine føringer for arbeidet med fremtidens opphavsrett i Europa. Resultatet av underskriftskampanjen vil bli presentert for  EU i begynnelsen av juni.

Bak kampanjen står Gesac, den europeiske sammenslutningen av «TONO-selskaper», samt ECSA (European composer & Songwriter Alliance).

Bakteppet for kampanjen er EUs arbeid med opphavsretten. Vi må la våre stemmer bli hørt for å gjøre det tydelig for EU at de som skriver musikk trenger en rettferdig og god opphavsrett. Dette vil sikre at det kan skapes ny musikk i Europa.

Skriv under her:
http://www.creatorsforeurope.eu/en/