Klassekampen omtaler TONOs høringssvar

TONO leverte sitt høringssvar i forbindelse med Digitutvalgets rapport «Hindre for digital verdiskaping» den 22. april. Klassekampen har viet høringssvaret spalteplass.

 / 03/05/2013 /

Saken ble trykket i avisen 25. april, og TONOs kommunikasjonssjef er intervjuet på bakgrunn av høringssvaret. Artikkelen har overskriften «Slakter digitalt utvalg», med stikktittelen «Tono tar avstand fra at opphavsretten skal mykes opp for å styrke digitalisering».

– Kollektiv forvaltning av rettigheter gjør det mulig for dagens opphavspersoner å forhandle med tjenester som Wimp og Spotify, uttaler kommunikasjonssjef Willy Martinsen til Klassekampen, og peker på at uten kollektiv forvaltning ville distributører ha måttet innhente individuell tillatelse fra alle komponister, tekstforfattere og musikkforlag for å kunne benytte deres musikk. TONO har 23 000 medlemmer og lisensierer også musikk for flere millioner rettighetshavere i andre land.

Saken er ikke publisert på nett, men kan bestilles ved å kontakte Klassekampen på 21 09 30 00.