Kopinor-vederlag til ditt musikkforlag?

Norske musikkforlag kan nå søke om Kopinor-vederlag fra foreningen Musikkforleggerne.

 / 28/06/2016 /
Norske musikkforlag kan nå søke om Kopinor-vederlag fra foreningen Musikkforleggerne.

Foreningen Musikkforleggerne er en av tre gruppeforeninger i TONO, men den er også medlemsorganisasjon i Kopinor, som innkrever vederlag for kopiering.

Disse vederlagene forvaltes og fordeles av Musikkforleggerne, og nå kan ditt musikkforlag søke om vederlag.

For å kunne gjøre dette må ditt forlag sende fullmakter og rapporter til Musikkforleggerne, slik at foreningen kan gjøre den jobben som kreves for at ditt forlag skal kunne ha mulighet til å motta Kopinorvederlag. Dette har sin bakgrunn blant annet i at vederlag for kopiering ikke krever innrapportering av brukere på hva som er kopiert. For å kunne fordele vederlag kreves dermed dokumentasjon.

For mer informasjon, klikk på overskriften i teksten nedenfor!

http://www.musikkforleggerne.no/kopinorvederlag/