Kopinorfordeling 2021

Nå fordeler Musikkforleggerne Kopinorvederlaget 2021. Norske musikkforlag kan søke om vederlag innen torsdag 24. juni klokken 23:59.

 / 23/06/2021 /

Musikkforleggerne mottar hvert år vederlag fra kopiering av norske musikkverk fra Kopinor. Som medlemsorganisasjon i Kopinor er Musikkforleggerne ansvarlig for forvaltning og fordeling av vederlaget som skal tilfalle norske musikkforlag.

Vederlag fra kopiering er hovedsakelig kollektive vederlag, og det finnes kun statistisk materiale som gir opprinnelsesland for utgivelse og opphaver – men ikke hvilket verk som er kopiert. Musikkforleggerne godkjente ny modell for fordeling i 2019.

På grunn av utfordringer knyttet til COVID-19, ble 40 prosent av mottatt vederlag i 2020 utbetalt i mars 2021, til de musikkforlag som var med i ordningen da. Dette trekkes fra nå ved ordinær utbetaling.

Hvem kan motta vederlag?

Norskregistrerte musikkforlag som er hjemmehørende i Norge kan motta vederlag.

De musikkforlagene som mottar Kopinorvederlag fra Den Norske Forleggerforening kan ikke motta vederlag.

Fordelingen deles opp i to grupper:

  1. Antall utgivelser og omsetning (80%)

Fordelingen baserer seg på selvangivelse av omsetning (vektes 70%) og antall utgivelser (vektes 30%) av trykte og digitale noter/sangtekster, pluss omsetning av tredjemannslisenser siste året for følgende områder:

UtgivelserOmsetning
KorpsKorps
Kirke (Inkl. Kor Religiøs)Kirke
Kor (Inkl. Kor Religiøs)Kor
Annet ( Inkl. 20% Kirke)Annet (Inkl. 3.mannslisenser)

Musikkforlag må derfor fylle ut dette skjemaet for å kunne motta vederlag basert på dette.

2. Norsk Hovedavregning fra TONO/NCB

Fordelingen baserer seg på Norsk Hovedavregning TONO/NCB, inkl. fremføring/mekanisk fra co-forlagte og subforlagte norske verk i Norge.

Norsk Hovedavregning fra TONO/NCB innhentes etter fullmakt fra musikkforlag. Vi er avhengig av fullmakter og rapportskjema for å kunne fordele vederlag, og dersom dette ikke sendes inn vil vi ikke kunne fordele vederlag til deres musikkforlag. Dersom dere har sendt inn fullmakt i 2019 eller 2020 er det ikke behov for å sende inn ny fullmakt. Hvis ikke må det sendes inn på nytt. 

Oppsummering

Hva trenger Musikkforleggerne fra ditt musikkforlag:

Overgangsordning

Da ny fordelingsmodell fra 2019 gir en forskyvning i forhold til tidligere ordning, er det vedtatt en overgangsordning slik at musikkforlag kan tilpasse sin virksomhet i i henhold til denne:

For de musikkforlag som kommer negativt ut av ordningen kontra fordelingsmodell i 2017, kompenseres disse med 25% i år, begrenset til de midler som er tilgjengelig til formålet. Midlene tas fra akkumulerte eldre kopinorvederlag.

Musikkforlag må selv søke om kompensasjon.
Nedre sum for å motta vederlag er kr. 250.

Medlemskap i Musikkforleggerne er ingen betingelse for å kunne søke. All informasjon behandles konfidensielt innad i Musikkforleggerne.

Frist for å sende inn fullmakt og skjema for innrapportering av verk er 24. juni, kl. 23:59. 
Informasjon og skjemaer finner du her.

For spørsmål, kontakt Musikkforleggerne på Tlf: 95 13 48 00. E-post: cathrine@musikkforleggerne.no