Fra Universal Music til TONO:

Kristin Haugan blir ny avdelingsleder for TONOs medieavdeling

Kristin Haugan har takket ja til stillingen som ny avdelingsleder for TONOs medieavdeling. Dermed vil hun stå i spissen for TONOs arbeid med å sikre best mulig betaling for komponister, låtskrivere, sangtekstforfattere og musikkforlag fra musikk- og filmstrømmetjenester, radio- og TV-kringkastere, kinoer og andre aktører i mediebransjen. Haugan tiltrer stillingen 1. februar 2024.

 / 15/11/2023 /

Haugan kommer til TONO fra stillingen som «Senior Manager, Commercial partnerships» i Universal Music Norge, der hun har vært siden 2013. I perioden 2022-2023 var hun i et vikariat som Commercial Director i samme selskap. Før Universal var hun ansatt i Spotify Norge fra 2010-2013 og før det finn.no. 

– Riktig person på riktig plass

– Kristin blir ansvarlig for det viktige medieområdet, som omfatter musikk- og filmstrømmetjenester, radio, TV, kino og andre deler av mediebransjen. Hun skal lede TONO inn i en ny fase på et område som er i sterk utvikling og for TONOs del, i vekst. Kristins erfaring fra Universal Music, Spotify og mediebransjen, kombinert med hennes personlige egenskaper, og iver og engasjement for opphaverne, gjør oss sikre på at hun er riktig person på riktig plass, sier Karl Vestli, adm.direktør i TONO.

Haugan vil jobbe tett med Polaris hub, den digitale lisensieringshuben mot musikkstrømmetjenester, som TONO eier sammen med danske Koda og finske Teosto, og som ledes av Erik Brataas. Hun vil i TONO lede en avdeling med tre fast ansatte og for tiden en trainee.

– Gleder meg

Når hun forlater Universal Music til fordel for TONO, beveger hun seg fra ett av de store områdene i musikkbransjen til et annet. Haugan gleder seg til å begynne i TONO.

– TONO står som en bauta i bransjen og jeg ser frem til å bli med på laget i en periode som blir preget av innovasjon, fremdrift og vekst. Opphavsrettigheter er på et spennende sted i den digitale utviklingen, og vi skal sørge for at TONO er godt posisjonert for fremtiden. Jeg har store ambisjoner for medieavdelingen i TONO og gleder meg til å ta fatt på oppgaven, sier hun.

TONOs medieavdeling forvalter TONOs største inntektsområde

TONO hadde i 2022 TONO 260,6 millioner kroner i inntekter fra radio- og TV-kringkasting, 225 millioner kroner fra musikk- og filmstrømmetjenester, downloads m.m og 11,5 millioner kroner fra kinoer. Til sammen utgjorde dette rett i underkant av 500 millioner kroner.

Fem år tidligere, i 2017, var disse inntektene på drøyt 340 millioner kroner. Dette utgjør 392 millioner i indeksjusterte 2022-kroner. Korrigert for indeks er gir det en reell verdiøkende vekst på ca 27 prosent.

Haugan vil arbeide ut oppsigelsestiden i Universal Music frem til hun begynner i TONO 1. februar 2024.

Om TONO
TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag, og som forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i deres musikkverk. TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk på radio, TV, internett, konsert, kino m.m. mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk som har blitt fremført offentlig. TONO har mer enn 40 000 medlemmer, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig. TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere. TONO omsatte i 2022 for 864,6 millioner kroner.

For mer informasjon:
Willy Martinsen, Kommunikasjonsdirektør i TONO, willy.martinsen a tono.no, tlf. +47 909 65 254