Kulturministeren presenterer tiltak mot opphavsrettslige krenkelser