Kulturministeren: Vi jobber med tapet av TONO-inntekter

– Slik som stimuleringsordningen er innrettet vil TONO-vederlaget som kommer til utbetaling til rettighetshaverne i 2021 bli vesentlig redusert. Det vil jeg allerede nå varsle at vi er innstilt på å gjøre noe med, sa kulturminister Abid Q. Raja på en pressekonferanse i dag. – Oppløftende signaler fra kulturministeren, sier TONOs adm. direktør Cato Strøm og styreleder Jørgen Karlstrøm.

 / 20/11/2020 /

Kulturminister Abid Q. Raja presenterte i dag Kulturdepartementet sitt forslag til endringer i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet 2020 fredag 20. november. Raja gikk her gjennom en rekke nye tilleggsbevilgninger og endringer i støtteordningene for kultursektoren i 2020.

Se kulturministerens uttalelse nederst i saken.

Skal jobbe med tapet av TONO-inntekter

TONO har ved en rekke anledninger poengtert at kompensasjons- og stimuleringsordningene ikke har truffet TONOs medlemmer. Det var derfor svært gledelig at Kulturministeren nevnte TONO spesifikt i dagens presentasjon: 

– Så vet vi at disse grepene ikke kommer til å treffe rettighetshaverne godt nok, og dette har TONO vært opptatte av å formidle til oss. Slik som stimuleringsordningen er innrettet vil TONO-vederlaget som kommer til utbetaling til rettighetshaverne i 2021 bli vesentlig redusert. Det vil jeg allerede nå varsle at vi er innstilt på å gjøre noe med, og vi vil komme tilbake til dette så snart vi har noe å melde og vi har klarlagt de ulike innretningene på det. Så vet dere det, at det jobber vi med.

Positivt at regjeringen lytter

Adm. direktør i TONO, Cato Strøm. Foto: Kristian Dugstad / TONO

– Vi er naturligvis veldig glade for at Kulturministeren nevnte TONO spesifikt i dagens pressekonferanse. Vi har både i høringsinnspill, høringskonferanser, i brev til departementet og i media poengtert at TONO har hatt et inntektstap på omtrent 43 millioner kroner relatert til norske rettigheter som følge av koronatiltakene, og som vil ramme utbetalingene kraftig i 2021. Samtidig har ikke de kriseordninger som er etablert av regjeringen truffet TONOs medlemmer. Vi vet nå at vi har blitt hørt, og vi ser frem til å samarbeide med departementet om å finne egnede løsninger på dette tapet, sier adm.direktør Cato Strøm.

Strøm understreker at TONO allerede har god dialog med Kulturdepartementet om dette.

– Ja, vi har en god dialog, og jeg har også lyst til å poengtere at regjeringen gjør en formidabel innsats for å bistå kulturlivet i den vanskelige situasjonen vi alle står i. At det i dag også ble klart at de kommer til å sette i gang et skikkelig arbeid for å bøte på tapet av vederlagsinntekter viser at regjeringen og departementet lytter. Det skal de ha honnør for, sier Strøm.

Optimistisk styreleder

TONOs styreleder Jørgen Karlstrøm er også lettet etter dagens pressekonferanse.

Jørgen Karlstrøm, Styreleder i TONO og Norsk komponistforening. Foto: Renate Madsen.

– For både TONO og TONOs gruppeforeninger Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne har det vært en viktig politisk sak i 2020 å få Kulturdepartementet til å forstå opphavernes og musikkforlagenes situasjon. For oss har det vært vanskelig å akseptere at rettighetshaverne nærmest har vært definert ut av konsertens verdikjede, og ikke vært omfattet av hverken kompensasjons- eller stimuleringsordningene. Det er derfor svært gledelig å høre Kulturministerens løfte om at departementet nå skal arbeide for å finne en løsning på TONO-medlemmenes betydelige tap av vederlagsinntekter. Det ble ikke presentert noen konkrete forslag til løsninger, så vil er naturligvis spente på hva man vil ende opp med, men TONO vil naturligvis ta initiativ til å holde på dialogen med departementet for å fremme saken til norske musikkskapere og musikkforlag, sier Karlstrøm.

For mer informasjon om de endringer Kulturministeren i dag presenterte, les pressemeldingen på Kulturdpartementets nettsider: Nysaldering av 2020-budsjettet: Auka tilskot og tilpassa støtteordningar på kulturfeltet.