TONOs årsmøte 2022 blir 8. juni

TONOs årsmøte avholdes onsdag 8. juni kl. 18.00 på Sentralen. Det blir også anledning til å delta digitalt («hybridmøte»).  Hvis du er andelshaver i TONO og ønsker å stille til valg, eller har forslag om andre kandidater, er det fint om dette meldes inn til TONO innen fredag 4. mars kl. 12.00. Følgende valg skal […]

 / 15/02/2022 /

TONOs årsmøte avholdes onsdag 8. juni kl. 18.00 på Sentralen. Det blir også anledning til å delta digitalt («hybridmøte»).  Hvis du er andelshaver i TONO og ønsker å stille til valg, eller har forslag om andre kandidater, er det fint om dette meldes inn til TONO innen fredag 4. mars kl. 12.00.

Følgende valg skal foretas i år:

Bare andelshavere kan velges til tillitsverv i TONO, jf. § 9. 

Paragrafene over refererer til TONOs vedtekter, som du finner ved å klikke her.

Her er en oversikt over representantene i TONOs organer og hvem som er på valg.

TONOs valgkomité består av Dag Erik Knedal Andersen (uavhengig), Lars Martin Myhre (NOPA), Kristin Andersen (MF) og Klaus Sandvik (NKF).

Dersom du er andelshaver i samvirket TONO SA, og har forslag til kandidater som du ønsker å spille inn, vennligst ta kontakt med et av komiteens medlemmer eller med Helene Rognøy, tlf. 22 05 72 00 eller ved å sende en e-post til helene.rognoy (a) tono.no, innen fredag 4. mars kl. 12. Det er også anledning til å stille til valg ved benkeforslag på årsmøtet.

Oversikt over TONOs andelshavere lastes opp på Mitt TONO i løpet av kort tid.