Mikrofon_forsamling_lnd_web_foto_KD
 © Kristian Dugstad / TONO

Kunngjøring om ekstraordinært årsmøte 2021

Et ekstraordinært årsmøte i TONO SA avholdes 27. september kl. 18.00. Det blir mulig å delta både fysisk og digitalt.

TONOs digitale årsmøte 8. juni måtte avbrytes med bakgrunn i en teknisk feil i forbindelse med registrering av en del fullmakter. Det ble derfor i årsmøtet vedtatt at behandlingen av to saker om forslag til endringer i TONOs vedtekter samt valg på representanter til TONOs styre og øvrige utvalg skulle utsettes til et ekstraordinært årsmøte. Det er nå avgjort av dette vil bli avholdt den 27. september kl 18.00.

Møtet vil bli arrangert både som et fysisk årsmøte på Sentralen i Oslo, men også digitalt for de som ikke ønsker, eller har anledning til, å delta fysisk. Man vil ha samme muligheter til å avgi stemme, bære fullmakt og holde innlegg uansett om man deltar fysisk eller digitalt. TONO har siden det ordinære årsmøtet 8. juni inngått samarbeid med nye eksterne leverandører til å håndtere de tekniske og digitale løsningene.

Informasjon om registrering, tilgang til årsmøtedokumenter m.m. vil i tråd med TONOs vedtekter bli sendt andelshaverne per e-post senest to uker før årsmøtet.

Vennlig hilsen,
TONOs administrasjon